Az En Ru
Portal Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmışdır
Layihə haqqında
Məktub yazmaq
Saytın xəritəsi
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin saytı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı
İlham Əliyevin şəxsi saytı
Azərbaycanın birinci xanımının saytı
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin saytı
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytı
Baku journal
Heydər Əliyev Fondu 
XƏRİTƏLƏR
 • İQLİM XƏRİTƏSİ
 •    Fiziki      Geoloji      Faydalı qazıntılar      Torpaq      İqlim      Bitki      Zoocoğrafi      İqtisadi      Turizm      Paytaxt    
   
  Miqyas:
  %
  İqlim xəritəsi
  Şərti işarələr :
  HAVANIN TEMPERATURU (Co ilə) HAKİM KÜLƏKLƏRİN İSTİQAMƏTLƏRİ
     orta illik izotermlər    iyulda
     mütləq maksimum    yanvarda
     mütləq minimum
  YAĞINTILARIN ORTA İLLİK MİQDARI (mm-lə)
    
  HAVA TEMPERATURUNUN VƏ YAĞINTILARIN İLLİK GEDİŞİ (aylar üzrə)


  Quba
  Bakı
  Lənkəran
  Zaqatala