Az En Ru
Portal Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmışdır
Layihə haqqında
Məktub yazmaq
Saytın xəritəsi
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin saytı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı
İlham Əliyevin şəxsi saytı
Azərbaycanın birinci xanımının saytı
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin saytı
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytı
Baku journal
Heydər Əliyev Fondu 
XƏRİTƏLƏR
 • İQTİSADİ XƏRİTƏ
 •    Fiziki      Geoloji      Faydalı qazıntılar      Torpaq      İqlim      Bitki      Zoocoğrafi      İqtisadi      Turizm      Paytaxt    
   
  Miqyas:
  %
  İqtisadi xəritə
  Şərti işarələr :
  Dövlət paytaxtı Muxtar respublika paytaxtı İri şəhərlər Rayon mərkəzləri
  Digər yaşayış qəsəbələri
  Dəmir yolları Avtomobil yolları Dəniz limanları Neft kəmərləri
  Qaz kəmərləri Elektrik xətləri Suvarılan torpaqlar Mineral sular mənbələri
  Meşələr Qumluqlar Bataqlıqlar Şoranlıqlar
  Əlvan metallurgiya Qara metallurgiya Dağ-mədən Maşınqayırma
  Neft Neftkimya Qaz Elektrik enerjisi
  Yüngül sənaye Yeyinti sənayesi Mineral sular Şərabçılıq
  Balıqçılıq Baramaçılıq Meyvə konservləri Tərəvəz konservləri
  Zeytunçuluq Taxılçılıq Pambıqçılıq Üzümçülük
  Tütünçülük Çoxsahəli kənd təsərrüfatı Subtropik bitkilər Tərəvəzçilik
  Meyvəçilik Heyvandarlıq Quşçuluq Sağlamlıq-istirahət yerləri
  Qara metallurgiya Əlvan mettalurgiya Maşınqayırma Elektrotexnika
  Neftayırma Kimyəvi maddələr Sintetik və kauçuk məmulatları Taxta və ağac məmulatları
  Tikinti materialları Yüngül sənaye Pambıq əyirici İpək
  Qida Şərabçılıq Konservləşdirmə Çay
  Tütün Balıq Mineral sular İES
  SES Taxıl Nar Üzüm
  Dəfnə Zeytun Düyü Qızılgül
  Çuğundur Tütün Çay Pambıq
  Xna Baramaçılıq Zəfəran Efir yağlı bitkilər
  Kartof Meyvəçilik Nərə balığı Xırda pulu balıqlar
  Qızıl balıq