Az En Ru
Portal Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmışdır
Layihə haqqında
Məktub yazmaq
Saytın xəritəsi
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin saytı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı
İlham Əliyevin şəxsi saytı
Azərbaycanın birinci xanımının saytı
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin saytı
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytı
Baku journal
Heydər Əliyev Fondu 
XƏRİTƏLƏR
 • BİTKİ XƏRİTƏSİ
 •    Fiziki      Geoloji      Faydalı qazıntılar      Torpaq      İqlim      Bitki      Zoocoğrafi      İqtisadi      Turizm      Paytaxt    
   
  Miqyas:
  %
  Bitki xəritəsi
  Şərti işarələr :
   Subalp və alp çəmənləri  Dağ vələs və fıstıq meşələri  Qarışıq enliyarpaqlı meşələr  Tuqay meşələri
   Qarışıq tərkibli kolluqlar  Kolluqların yerində bərpa olunmuş bitki örtüyü  Düzən, sahil və bataqlıq çəmənləri  Çöllər
   Çöl bitkiləri yerində yenidən bərpa olunmuş bitki örtüyü  Yarımsəhralar  Yarımsəhraların yerində yenidən bərpa olunmuş bitki örtüyü  Yovşanlı - efemerli bitkilər
   Yovşanlı - efemerli və yovşanlı - şorangəli bitkilər  Dənizkənarı qumlu səhralar  Yovşanlı və yovşanlı - şorangəli səhralar  Səhraların və yarımsəhralarının yerində yenidən bərpa olunmuş bitki örtüyü