Az En Ru
Portal Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmışdır
Layihə haqqında
Məktub yazmaq
Saytın xəritəsi
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin saytı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı
İlham Əliyevin şəxsi saytı
Azərbaycanın birinci xanımının saytı
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin saytı
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytı
Baku journal
Heydər Əliyev Fondu 
XƏRİTƏLƏR
 • GEOLOJİ XƏRİTƏ
 •    Fiziki      Geoloji      Faydalı qazıntılar      Torpaq      İqlim      Bitki      Zoocoğrafi      İqtisadi      Turizm      Paytaxt    
   
  Miqyas:
  %
  Geoloji xəritə
  Şərti işarələr :
  KAYNAZOY ERASI
   Dördüncü  dövr çöküntüləri  Neogen çöküntüləri  Paleogen çöküntüləri
  MEZOZOY ERASI
   Təbaşır çöküntüləri  Yura çöküntüləri  Trias çöküntüləri
  PALEOZOY ERASI
   Perm çöküntüləri  Daşkömür çöküntüləri  Devon çöküntüləri  Alt Paleozoy çöküntüləri
  MAQMATİK SÜXURLAR
   İntruzif süxurlar  Effuziv süxurlar

   Palçıq vulkanları  Palçıq vulkanları brekçiyaları  Vulkanların püskümə mərkəzləri  Tektonik qırılmalar