Az En Ru
Portal Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmışdır
Layihə haqqında
Məktub yazmaq
Saytın xəritəsi
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin saytı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı
İlham Əliyevin şəxsi saytı
Azərbaycanın birinci xanımının saytı
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin saytı
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytı
Baku journal
Heydər Əliyev Fondu 
XƏRİTƏLƏR
 • TORPAQ XƏRİTƏSİ
 •    Fiziki      Geoloji      Faydalı qazıntılar      Torpaq      İqlim      Bitki      Zoocoğrafi      İqtisadi      Turizm      Paytaxt    
   
  Miqyas:
  %
  Torpaq xəritəsi
  Şərti işarələr :
   Toruflu dağ-çəmən  Çimli dağ-çəmən  Dağ-çəmən bozqır  Qonur dağ-meşə
   Qəhvəyi dağ  Qəhvəyi çəmən  Dağ Sarı  Dağ qara
   Tünd və adı boz-qəhvəyi  Açıq boz-qəhvəyi  Boz-qəhvəyi şorakətvari və şora  Boz şoran
   Açıq boz  Boz-çəmən  Bataqlıq-çəmən və lili-bataqlıq  Şoranlıqlar
   Karbonatlı çaylaq-çəmən  Qumluqlar