Az En Ru
Portal Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yaradılmışdır
Layihə haqqında
Məktub yazmaq
Saytın xəritəsi
Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin saytı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı
İlham Əliyevin şəxsi saytı
Azərbaycanın birinci xanımının saytı
Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin saytı
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının saytı
Baku journal
Heydər Əliyev Fondu 
XƏRİTƏLƏR
 • FAYDALI QAZINTILAR XƏRİTƏSİ
 •    Fiziki      Geoloji      Faydalı qazıntılar      Torpaq      İqlim      Bitki      Zoocoğrafi      İqtisadi      Turizm      Paytaxt    
   
  Miqyas:
  %
  Faydalı qazıntılar xəritəsi
  Şərti işarələr :
  Neft
  Neft və təbii qaz
  Təbii qaz
  Dəmir filizləri
  Xromit filizləri
  Molibden filizləri
  Alüminium filizləri
  Mis filizləri
  Polimetall filizləri
  Civə filizləri
  Barit
  Kükürd kolçedanı
  Xörək duzu
  Şoran duzu
  Dolomit
  Gips
  Əhəngdaşı
  Mərmər
  Kvarslı qumlar
  Gil
  Sement xammalı
  Mineral rənglər
  Perlitlər
  Aqat
  Mineral su mənbələri