AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÜNYA ÖLKƏLƏRİNDƏKİ SƏFİRLİKLƏRİ

ABŞ
ALMANİYA
AVSTRİYA
ARGENTİNA
BELARUS
BELÇİKA
BƏƏ
BOLQARISTAN
BÖYÜK BRİTANİYA
CƏNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASI
ÇEXİYA
ÇİN
ESTONİYA
FRANSA
GÜRCÜSTAN
HİNDİSTAN
XORVATİYA
İNDONEZİYA
İORDANİYA
İRAN
İSPANİYA
İSVEÇ
İSVEÇRƏ
İTALİYA
KANADA
KOREYA
KUBA
KÜVEYT
QAZAXISTAN
QIRĞIZISTAN
LATVİYA
LİTVA
LİVİYA
MACARISTAN
MALAYZİYA
MEKSİKA
MƏRAKEŞ
MİSİR
MOLDOVA
NİDERLAND
ÖZBƏKİSTAN
PAKİSTAN
POLŞA
RUMINİYA
RUSİYA
SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞI
SURİYA
TACİKİSTAN
TÜRKİYƏ
TÜRKMƏNİSTAN
UKRAYNA
YAPONİYA
YUNANISTAN

ABŞ
(Amerika Birləşmiş Ştatları)

Səfirlik, Vaşinqton
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Elin Süleymanov
Ünvan: Vaşinqton küçə 2741 34
Tel: +1 (202) 337 35 00, 337 59 12 (konsulluq şöbəsi)
Faks: +1 (202) 337 59 11, 337 59 13 (konsulluq şöbəsi)
E-mail: azerbaijan@azembassy.us, consul@azembassy.us İnternet Səhifəsi: www.azembassy.us


Los-Ancelesdəki Baş Konsulluq
Baş Konsul Nəsimi Ağayev
Ünvan: 11766 Wilshire Blvd., Suite#1410, Los Angeles, CA 90025
Tel: (+1310) 444 91 01
Faks: (+1310) 477 48 60
E-mail: info@azconsulatela.org
İnternet Səhifəsi: www.azconsulatela.org


BMT Yanında Daimi Nümayəndəlik, Nyu-York
Baş Konsul Nəsimi Ağayev
Ünvan: 11766 Wilshire Blvd., Suite#1410, Los Angeles, CA 90025
Tel: (+1310) 444 91 01
Faks: (+1310) 477 48 60
E-mail: info@azconsulatela.org
İnternet Səhifəsi: www.azconsulatela.org


ALMANİYA
(Almaniya Federativ Respublikası)

SƏFİRLİK, BERLİN
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir PƏRVİZ OQTAY oğlu ŞAHBAZOV
ÜNVAN: 14193, Hubertusallee 43
KONSULLUQ BÖLMƏSİ: Kommandanten str. 80, 10117 Berlin
TEL: (4930) 219 16 13; 206 48 063 (konsulluq şöbəsi)
FAKS: (4930) 219 16 152; 219 16 151 (konsulluq şöbəsi)
E-MAIL: office@azembassy.de
İNTERNET SƏHİFƏSİ : www.azembassy.de

AVSTRİYA
(Avstriya Respublikası)

SƏFİRLİK, VYANA (eyni zamanda Slovakiya və Sloveniiyada akkreditə olunub)
ATƏT YANINDA NÜMAYƏNDƏLİK
VYANADA BMT YANINDA NÜMAYƏNDƏLİK
BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏRİN SƏNAYE İNKİŞAFI TƏŞKİLATI və
NÜVƏ ENERJİSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ AGENTLİYİ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Qalib Malik oğlu İsrafilov
ÜNVAN: Hügelgasse 2, A-1130, Wien
TEL: (431) 403 13 22
FAKS: (431) 403 13 23
E-MAIL: vienna@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembvienna.at

ARGENTİNA RESPUBLİKASI

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Əhmədzadə Məmməd Bahəddin oğlu

BELARUS
(Belarus Respublikası)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ UKRAYNADAKI SƏFİRLİYİNİN BELARUS RESPUBLİKASINDAKI OFİSİ, MİNSK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir İsfəndiyar Bəxtiyar oğlu Vahabzadə
ÜNVAN: Minsk-220029, Vostochnaya 133/167
TEL: (375 17) 293 32 99/33 99/34 99, 293 37 65 (konsulluq şöbəsi)
FAKS: (375 17) 237 27 51
E-MAIL: minsk@mission.mfa.gov.az İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.by

BELÇİKA
(Belçika Krallığı)

SƏFİRLİK, BRÜSSEL
AVROPA İTTİFAQI YANINDA NÜMAYƏNDƏLİK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Emin Eyyubov
ÜNVAN: Av. Moliere 464, 1050 BXL
TEL: (322) 345 26 60
FAKS: (322) 345 91 58
E-MAIL: office@azembassy.be
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.be

NATO YANINDA NÜMAYƏNDƏLİK, BRÜSSEL KİMYƏVİ SİLAHLARIN QADAĞAN OLUNMASI ÜZRƏ TƏŞKİLAT YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Nümayəndəliyin Başçısı Xəzər Zafir oğlu İbrahim
ÜNVAN: VA Building NATO HQ, Blvd. Leopold 3, 1110 Brussels
TEL: (322) 707 27 97
FAKS: (322) 707 27 98
E-MAIL: azerbaijan@hq.nato.int
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.nato.int/pfp/azerbaijan

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİ

SƏFİRLİK, ABU-DABİ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Elxan Qəhrəmanov
ÜNVAN: Al Batın district, Sector W/16 P.297
TEL: (9712) 666 28 48
FAKS: (9712) 666 31 50
E-MAIL: abudhabi@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassyuae.org

Konsulluq, DUBAY
Konsul Pərviz İsmayılzadə
Ünvan: P.O. Box 186160 Dubai, U.A.E. Hor-Al Anz, Alkhali bldg
Tel: (9714) 261 45 95
Faks: (9714) 266 78 30
E-MAIL: azconsul@eim.ae
BOLQARISTAN

SƏFİRLİK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir EMİL ZÜLFÜQAR oğlu KƏRİMOV
ÜNVAN: Sofia, 1113, Iztok district, Charles Darvin 6
TEL: (+359 2) 8170070, (+359 2) 8170074(konsulluq şöbəsi)
FAKS: (+359 2) 8170077 , (+359 2) 8170077 (konsulluq şöbəsi)
E-MAIL: sofia@mission.mfa.gov.az, İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azerembsof.com

BÖYÜK BRİTANİYA
(Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı)

SƏFİRLİK, LONDON
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Fəxrəddin Qurbanov (eyni zamanda İSLANDİYA, DNİMARKA, İSVEÇ, NORVEÇ və İRLANDİYA RESPUBLİKASInda akkreditə olunub)
ÜNVAN: 4 Kensington Court, London W8 5DL
TEL: (44207) 938 34 12
FAKS: (44207) 937 17 83, 938 54 82
E-MAIL: london@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.org.uk

CƏNUBİ AFRİKA RESPUBLİKASI

SƏFİRLİK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Elxan Polux oğlu Poluxov

ÇEXIYA

SƏFİRLİK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Tahir Tağızadə
Ünvan: Na Micance 32, Praha 6 - Hanspaulka 16000
Tel: + 420 246032422
Faks: + 420 246032423
Konsulluq şöbəsi
Tel: + 420 246032424
FAKS: + 420 246032425
E-mail: prague@mission.mfa.gov.az
WEB: www.azembassyprague.az

ÇİN
(Çin Xalq Respublikası)

SƏFİRLİK, PEKİN
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Lətif Seyfəddin oğlu Qəndilov (eyni zamanda VYETNAM, MONQOLUSTAN və KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASINDA akkreditə olunub)
ÜNVAN: 100600, Qijiayuan Diplomatic Compound, Villa B-3
TEL: (8610) 65 32 46 14, 65 32 46 98
FAKS: (8610) 65 32 46 15
E-MAIL: mailbox@azerbembassy.org.cn
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azerbembassy.org.cn

ESTONİYA

SƏFİRLİK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Murad Nəcəfbəyli
Ünvan : Pirita tee 20 T, Tallin 10127, Estoniya
Tel: (+372) 640 50 50
Fax: (+372) 640 50 51
E-mail: tallinn@mission.mfa.gov.az
Internet Səhifəsi: www.azembassy.ee

FRANSA
(Fransa Respublikası)

SƏFİRLİK, PARİS
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir ELÇİN OKTYABR oğlu ƏMİRBƏYOV
ÜNVAN: 78, Avenue d’Iena 75016 Paris
TEL: (331) 44 18 60 20, 44 18 01 75
FAKS: (331) 44 18 60 25
E-MAIL: paris@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.amb-azerbaidjan.fr

AVROPA ŞURASI YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK, STRASBURQ

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Nümayəndəliyin Başçısı AQŞİN ŞƏFAYƏT oğlu MEHDİYEV
ÜNVAN: 2 rue Westercamp, 67000, Strasbourg
TEL: (33) 03 90 22 20 90
FAKS: (33) 03 90 22 20 99
E-MAIL: paris@mission.mfa.gov.az

YUNESKO YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK, PARİS

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Nümayəndəliyin Başçısı ELEONORA MƏCİD qızı HÜSEYNOVA

GÜRCÜSTAN
(Gürcüstan)

SƏFİRLİK, TBİLİSİ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Azər Hüseyn
ÜNVAN: Kipşidze str. Bloc 2/1
TEL: (99532) 25 26 39, 25 00 14, 25 35 26 / 27 / 28
FAKS: (99532) 25 00 13
E-MAIL: tbilisi@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.ge

BATUMİDƏ BAŞ KONSULLUQ

Baş Konsul Hüseyn Nəcəfov

HİNDİSTAN
(Hindistan)

SƏFİRLİK, NYU DELİ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir İbrahim Hacıyev
ÜNVAN: Golf Links 8, New Dehli 110003
TEL: (9111) 26 15 22 28
FAKS: (9111) 26 15 22 27
E-MAIL: newdelhi@mission.mfa.gov.az İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.in

XORVATİYA

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Kamil Tacid oğlu Xasiyev

İNDONEZİYA
(İndoneziya)

Səfirlik
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir TAMERLAN YELMAR oğlu QARAYEV ÜNVAN: JL. Mas Putih Blok D Persil 29 Grogol Utara Kebayoran Lama, Cakarta Selatan 12430
TEL: +62 (21) 549 19 39
FAKS: +62 (21) 549 17 45
E-MAIL: jakarta@mission.mfa.gov.az, azjkt@azembassy.or.id İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.or.id

İORDANİYA

Səfirlik
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Elman Araslı
ÜNVAN: Hay Al-Kursi, Al-Avabid. P.O. Box 851894
TEL: (9626) 593 55 25/21 23
FAKS: (9626) 593 28 26
E-MAIL: azerbembjkt@link.net.id İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassyjo.org

İRAN
(İran İslam Respublikası)

SƏFİRLİK, TEHRAN
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Cavanşir Əşrəf oğlu Axundov
ÜNVAN: Fərmaniyə, Şəhid Ləvasani, Salehi, Vətənpur 30
TEL: (9821) 221 25 54, 221 51 91
FAKS: (9821) 221 75 04
E-MAIL: az.embassy.ir@gmail.com
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.ir

TƏBRIZƏKI BAŞ KONSULLUQ

Baş Konsul Əli Fikrət oğlu Əlizadə
Ünvan: Təbriz, Kəmərbəndi xiyabanı, Şəhid Ayətullahi küç.
Tel: +98 (411) 335 99 01, 02, 03
Faks: +98 (411) 335 99 04
E-mail:office@azconsulatetebriz.ir

İSPANIYA
(İspaniya Krallığı)

Səfirlik
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Altay Əfəndiyev
ÜNVAN: Calle Ronda Avutarda 38, 28043 Madrid
TEL: (3491) 759 60 10
FAKS: (3491) 759 70 56
E-MAIL: info@azembajada.es, madrid@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembajada.es

İSVEÇ

Səfirlik
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Rəfael İbrahimov
Həmçinin Finlandiya və Norveçdə akkreditə olunub.
ÜNVAN: Stokholm Karlavägen 60
TEL: (468) 411 24 55
FAKS: (468) 411 24 58
E-MAIL: stockholm@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azerembassy.se

İSVEÇRƏ
(İsveçrə Konfederasiyası)

SƏFİRLİK, CENEVRƏ
CENEVRƏ ŞƏHƏRİNDƏKİ BMT-NİN BÖLMƏSİNDƏ VƏ DİGƏR
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLAR YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Daimi nümayəndə Əkrəm Akif oğlu Zeynallı
(Həmçinin Lixtenşteyndə akkreditə olunub)
ÜNVAN: Dalmaziquai 27, CH 3005 Bern
TEL: 0041 31 350 50 40
FAKS: 0041 31 350 50 41
E-MAIL: bern@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembbern.az

İTALİYA
(İtaliya Respublikası)

SƏFİRLİK, ROMA
Eyni zamanda San Marino Respublikası, Malta Respublikasında, həmçinin
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə
Beynəlxalq Fond və Ümumdünya Ərzaq Proqramı yanında akkreditə olunub.
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Vaqif Sadıqov
ÜNVAN: Viale Regina Margherita 1, piano 2 – 00198
TEL: (39) 06 85 23 72 35
FAKS: (39) 06 85 23 72 46
E-MAIL: rome@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.it

GENUYADAKI FƏXRİ KONSULLUQ
Fəxri Konsul Marqarita Kosta
Ünvan: Via xx Settembre 34, 161121, Genuya
Tel: (39) 553 46 13
Fax: (39010) 530 34 35
İNTERNET SƏHİFƏSİ: margherita.costa@hotmail.it


KANADA
(Kanada)

SƏFİRLİK, OTTAVA (eyni zamanda Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı yanında akkreditə olunub)
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Fərid Şəfiyev
ÜNVAN: 275 Slater str., suite 904, Ottawa, Ontario K1P5H9
TEL: (613) 288 04 97
FAKS: (613) 230 80 89
E-MAIL: azerbaijan@azembassy.ca
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.ca

KOREYA

SƏFİRLİK, Republic of Korea
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Rövşən Cəmşidov
ÜNVAN: 3rd Floor, Annex Building, Hannam Tower, 730 Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-893, Republic of Korea
TEL: + 822 797 1765, 797 1766
FAKS: + 822 792 1767
E-MAIL: seoul@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.co.kr

KUBA

Müvəqqəti işlər vəkili İlham Ağayev
Ünvan: Havana, 5 avenida 9608
Tel: (537)207 92 80
E-MAIL: missiondiplomaticazerbaiyan@yahoo.com

KÜVEYT
(Küveyt Dövləti)

SƏFİRLİK, ƏL-KÜVEYT
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Tural Anar oğlu Rzayev
ÜNVAN: Əl-Küveyt, Əl-Yarmuk, blok 2, küç. 1, bina 15
TEL: +965 535 52 47
FAKS: +965 535 52 46
E-MAIL: kuwait@mission.mfa.gov.az
WEB SITE: www.azerembassy-kuwait.org

QAZAXISTAN
(Qazaxıstan Respublikası)

SƏFİRLİK, ASTANA
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir ZAKİR ARİF oğlu Həşimov
ÜNVAN: Diplomatic City, Residence C-14
TEL: (73172) 24 15 81, 24 10 97
FAKS: (73172) 24 15 32
TEL/ FAKS: (73172) 24 16 90
E-MAIL: astana@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.kz

AKTAUDAKI BAŞ KONSULLUQ
Baş Konsul v.i.e. Rəşad Məmmədov
Ünvan: Aktau, 4-cü mikrorayon, ev 12
Tel: +7 7292 33 67 06, +7 7292 33 67 07
Faks: +7 7292 33 67 06
E-MAIL: aktau@mission.mfa.gov
İNTERNET SƏHİFƏSİ: ww.azconsulateaktau.kz

QƏTƏR

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir cənab Eldar Səlimov
ÜNVAN: West Bay – Dafna str.66, Saha 41 P.O. Box 23900
TEL: (0974) 493 24 50
FAKS: (0974) 493 17 55
E-MAIL: azembassy@qatar.com.qa

QIRĞIZISTAN

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Arif Ağayev
ÜNVAN: Şukurov küçəsi 41, Bishkek
TEL: (996312) 51 07 70
FAKS:(996312) 51 31 72
E-MAIL: biskek@mission.mfa.gov.az

LATVİYA

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Elman Zeynalov
ÜNVAN: 3 Raina Bulvaris, Riqa
TEL: (371) 714 28 89/90/91/92/93/94
FAKS: (371) 714 28 96
E-MAIL: riga@mission.mfa.gov.az
WEB: www.azembassy.lv

LİTVA

Səfirlik
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Nairə Şahtaxtinskaya
Ünvan: Olimpieciu 5-7
Tel: (370) 5219 00 42
Faks: (371) 5219 56 01/02< br /> E-MAIL: vilnius@mission.mfa.gov.az

LİVAN
(Livan Respublikası)

FƏXRİ KONSULLUQ, BEYRUT
Fəxri Konsul NAZİH GASSUB
ÜNVAN: P.O.Box 90671, Jdeidel el Mein, Bourj Hammoud, Ghossoub Center, Area 7, str. 2, blvd. 120
TEL: (9611) 48 20 00, 49 29 90
FAKS: (9611) 49 86 30
E-MAIL: freka@dm.net.ib

LİVİYA

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Ağasəlim Səmədağa oğlu Şükürov
Ünvan: Suqul Juma, Tariq Arada, Qarib Min Mujammao Sihhi Arada
Tel: (21821) 350 34 91
Faks: (21821) 350 34 91
E-MAIL: azseftripoli@lttnet.net

MACARISTAN
(Macarıstan Respublikası)

SƏFİRLİK, BUDAPEŞT
(Həmçinin Bruney və Kambocada akkreditə olunub) Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Vilayət Muxtar oğlu Quliyev
ÜNVAN: АДРЕС: H-1067, Eötvös utca 14
TEL: (361) 374 60 70, 374 60 71
FAKS: (361) 302 35 35
E-MAIL: budapest@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azerembassy.hu

MALAYZİYA

SƏFİRLİK, Kuala Lumpur
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Tahir Kərimov
ÜNVAN: Kuala Lumpur, Wisma Chinese Chamber N.258, Jalan Ampanq 50450, II mərtəbə
TEL: + 60 (3)4252 6800; 4253 4800
FAKS: + 60 (3) 4256 195
E-MAIL: kualalumpur@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.com.my

MEKSİKA

SƏFİRLİK, Mexiko
Müvəqqəti İşlər Vəkili İLQAR YUSİF oğlu MUXTAROV
ÜNVAN: Mexiko D.F., Bosques de Sauces 76
TEL: (5255) 55 96 99 00
FAKS: (5255) 55 96 26 13
E-MAIL: oficina@azembassy.mx
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.org.mx

MƏRAKEŞ

Həmçinin Portuqaliya, Tunis, Mavritaniya, Mali, Gambiya və Seneqalda akkreditə olunub.
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Sabir Ağabəyov
ÜNVAN: Rabat şəhəri, Aqbal rayonu, Əbu Hənifə küçəsi, 3
TEL: 00 212 37 671915, 00 212 37 671922
FAKS: 00212 37 671918
E-MAIL: rabat@mission.mfa.gov.az

MİSİR
(Misir Ərəb Respublikası)

SƏFİRLİK, QAHİRƏ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Şahin Şakir oğlu Abdullayev
ÜNVAN: Qahirə, Maadi Sarayat, küç10, Villa 16/24
TEL: +202 23583790 : +202 23583761
FAKS: +202 23583725
E-MAIL: cairo@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.org.eg

MOLDOVA
(Moldova Respublikası)

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Namiq Həsən oğlu Əliyev
ÜNVAN: MD-2004, Koqalniçeanu 64
TEL: (+373 22) 232 277
FAKS: (+373 22) 227 558
E-MAIL: chisinau@mission.mfa.gov.az İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.md

NİDERLAND

Səfirlik.(eyni zamanda Kimyəvi Silahların Qadağan Olunması üzrə Təşkilat yanında akkreditə olunub)
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Fuad İsgəndərov
ÜNVAN: Laan Copes van Cattenburch 127, 2585 EZ, The Hague
TEL: +3170 3921939 / +3170 3609743
FAKS: +3170 3469604
E-MAIL: hague@mission.mfa.gov.az İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.nl

ÖZBƏKİSTAN
(Özbəkistan Respublikası)

SƏFİRLİK, DAŞKƏND
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir NAMİQ RƏŞİD oğlu ABBASOV
ÜNVAN: Şark Tonqi 25
TEL: (99871) 173 61 67
FAKS: (99871) 173 26 58
E-MAIL: tashkent@mission.mfa.gov.az İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.uz

PAKİSTAN
(Pakistan İslam Respublikası) (eyni zamanda Əfqanıstanda akkreditə olunub)

SƏFİRLİK, İSLAMABAD
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Daşqın Məzi oğlu Şikarov
ÜNVAN: Ataturk Avenue, G-6/3, St 87, H 14
TEL: (9251) 282 93 45, 282 34 55
FAKS: (9251) 282 08 98, 282 91 65
E-MAIL: islamabad@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.com.pk

POLŞA
(Polşa Respublikası)

SƏFİRLİK, VARŞAVA
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Həsən Əziz oğlu Həsənov
ÜNVAN: Zwyciezcow 12, 03-941 Warszawa
TEL: (4822) 616 21 88, 617 67 28
FAKS: (4822) 616 19 49
E-MAIL: warsaw@mission.mfa.gov.az İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azer-embassy.pl

QƏTƏR

Fövqəladə və səlahiyyətli səfir Eldar Səlimov
ÜNVAN: West Bay – Dafna küç.66, Saha 41 P.O. Box 23900
TEL: (0974) 493 24 50
FAKS: (0974) 493 17 55
E-MAIL: azembassy@qatar.com.qa

RUMINİYA
(Rumıniya)

SƏFİRLİK, BUXAREST
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir ELDAR HÜMBƏT oğlu HƏSƏNOV
Həmçinin Serbiyada akkreditə olunub.
ÜNVAN: Grigore Gafencu 10, Sector 1
TEL: (4021) 233 24 84, 233 24 66; (4078) 843 25 45, 843 25 46
FAKS: (401) 211 05 13
E-MAIL: azsefroman@pcnet.ro
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.ro

RUSİYA
(Rusiya Federasiyası)

SƏFİRLİK, MOSKVA
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir POLAD BÜLBÜLOĞLU
ÜNVAN: 103009, Leontyevskiy pereulok 16
TEL: +7 (495) 629 43 32, 629 16 49, +7 (495) 629 55 46, 602 45 83 (konsulluq şöbəsi) , +7 (495) 602 45 72 (mətbuat mərkəzi)
FAKS: +7 (495) 602 50 72
E-MAIL: azerirus@cnt.ru
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.msk.ru

BAŞ KONSULLUQ, SANKT-PETERBURQ
Baş Konsul QÜDSİ DURSUN oğlu OSMANOV
ÜNVAN: 191119, ulitsa Marata 73
TEL: (7812) 117 29 44, 117 28 44
TEL /FAKS: (7812) 117 29 45
E-MAIL: azconsul@mail.wplus.net

YEKATERİNBURQDAKI BAŞ KONSULLUQ
Baş Konsul Sultan Qasımov
Ünvan: Yekaterinburq, Karl Libnext küç. 5
Tel: (7323) 371 55 32/17
Faks: (7343) 371 55 59
E-MAIL: yekaterinburg@mission.mfa.gov.az

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI
(Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı)

SƏFİRLİK, ƏR-RİYAD
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Tofiq Abdullayev
(eyni zamanda QATAR, BƏHREYN və OMANda akkreditə olunub)
ÜNVAN: Al Worood Quarter, Amir Feysal İbn Saad bin
Abdurahman 59, 94005, Er-Riad
TEL: (9661) 419 23 82
FAKS: (9661) 419 22 60
E-MAIL: azembassy@awalnet.net.sa
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.org.sa

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI
(Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı)

SƏFİRLİK, ƏR-RİYAD
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Tofiq Abdullayev
(eyni zamanda QATAR, BƏHREYN və OMANda akkreditə olunub)
ÜNVAN: Al Worood Quarter, Amir Feysal İbn Saad bin
Abdurahman 59, 94005, Er-Riad
TEL: (9661) 419 23 82
FAKS: (9661) 419 22 60
E-MAIL: azembassy@awalnet.net.sa
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.org.sa

SURİYA

SƏFİRLİK, DƏMƏŞQ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Mahir Məhəmməd oğlu Əliyev
Həmçinin Livanda akkreditə olunub
ÜNVAN: Syria, Damascus-Mezzeh, West Villas, Al-ghazzawi str. 25
TEL: (96311) 612 68 71
FAKS: (96311) 612 68 70
E-MAIL: damascus@mission.mfa.gov.az

TÜRKİYƏ
(Türkiyə Respublikası)

SƏFİRLİK, ANKARA
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir FAİQ BAĞIROV
ÜNVAN: Diplomatic Site, Baku sokakı 1, Or-An
TEL: (90312) 491 16 81/82/83
FAKS: (90312) 492 04 30
E-MAIL: azer-tr@tr.net İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.org.tr

BAŞ KONSULLUQ, İSTANBUL
Baş Konsul HƏSƏN SOLTAN oğlu ZEYNALOV
ÜNVAN: Sümbül sokakı, N-17, 1 Levent, İstanbul
TEL: (90212) 325 80 42 / 45
FAKS: (90212) 284 95 79
E-MAIL: ibk@kablonet.com
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azconsul.web.tr

BAŞ KONSULLUQ, QARS
Baş Konsul Ayxan Firudin oğlu Süleymanov
ÜNVAN: Sukapı mahallesi, Aski Erzrum caddesi, Dostlug sitesi 123
TEL: (90474) 223 64 75 / 223 13 61
FAKS: (90474) 223 87 41
E-MAIL: azconsulatekars@ttnet.net.tr

TACİKİSTAN

SƏFİRLİK, DÜŞƏNBƏ
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir
ÜNVAN: Parxarskaya str.1 TEL: (992 37) 227 11 90/91
FAKS: (992 37) 227 66 51
E-MAIL: dusanbe@mission.mfa.gov.az

TÜRKMƏNİSTAN
(Türkmənistan)

SƏFİRLİK, AŞQABAT
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Vəhdət Məmmədağa oğlu Sultan-zadə
ÜNVAN: M.Kosayev str. 62a
TEL: (99312) 39 11 02, 39 00 95
TEL/FAKS: (99312) 39 14 47
E-MAIL: azsefir_ashg@online.tm İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassyashg.com

UKRAYNA
(Ukrayna)

SƏFİRLİK, KİYEV
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir EYNULLA YADULLA oğlu MƏDƏTLİ
ÜNVAN: Kiyev, Glubochiska 24
TEL: (38044) 484 69 40/47
TEL/FAKS: (38044) 484 69 46
E-MAIL: kiev@mission.mfa.gov.az
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.com.ua

YAPONİYA
(Yaponiya)

SƏFİRLİK, TOKIYO
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Gürsel Qüdrət oğlu İsmayılzadə
ÜNVAN: Tokiyo, Meguro-ku, Higashigaoka 1-19-15
TEL: +81 (3) 54 86 47 44
FAKS: +81 (3) 54 86 73 74
E-MAIL: info@azerbembassy.jp

YUNANISTAN
(Yunanıstan Respublikası)

SƏFİRLİK, AFİNA
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Mustafayev Rəhman
ÜNVAN: 10, Skoufa str., 10673 Kolonaki, Athens
KONSULLUQ BÖLMƏSİ: 23,Vasilissis Sofias Ave.
TEL: (30) 210 363 27 21; 210 724 82 36 (konsulluq bölməsi)
FAKS: (30) 210 363 90 87; 210 724 82 37 (konsulluq bölməsi)
E-MAIL: az_emb_gr@yahoo.com
İNTERNET SƏHİFƏSİ: www.azembassy.gr

BMT YANINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK, NYU-YORK

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir Daimi nümayəndə Aqşin Mehdiyev
ÜNVAN: 866 UN Plaza, Suite 560, New -York, N.Y. 10017
TEL: (1212) 371 25 59, 371 28 32, 371 27 21
FAKS: (1212) 371 27 84, 371 26 72
E-MAIL: azambassador@un.int
WEB SITE: www.un.int/azerbaijan


yuxarı