AZERBAIJAN MANAT

Dedicated to culture.

The banknote has been printed on special paper with a size of 120 x 70mm. The front side features graphic reflections of Azerbaijan national musical instruments – Tar, Kamancha, and Daf. The background is enhanced with ancient carpet patterns of Azerbaijan. The backside of the banknote features maps, representing Azerbaijan’s integration into Europe, as well as Azerbaijan national ornaments.

Protection elements:

Front side of the banknote has the hidden number of the nominal, the number and design of the nominal visible at the light (watermark), "MANAT" visible at the light, magical number (from green to dark red), special precise lines, raised nominal, elements visible at UV light. The backside has the metal thread, magical lines, and UV elements.

Dedicated to writing and literature.

The banknote has been printed on white paper with a size of 120 x 70mm. The front side of the banknote features literature personalities, ancient books, and apart from the state anthem. The backside of the banknote features maps, representing Azerbaijan’s integration into Europe, Azerbaijan’s development history – Qobustan rock hieroglyphs, Orhon-Yenisei alphabet, and our modern writing.

Protection elements:

Front side of the banknote has the hidden number of the nominal, the number and design of the nominal visible at light (watermark), "MANAT" visible at the light, magical number (from green to dark red), special precise lines, raised nominal, elements visible at UV light. The backside has the metal thread, magical lines, and UV elements.

Dedicated to history.

The banknote has been printed on white paper with a size of 134 x 70mm. The front side of the banknote features Old Baku, Shirvanshahs Palace, and Maiden Tower with the old fortress walls on the background. The backside of the banknote features maps, representing Azerbaijan’s integration into Europe, and typical Azeri carpet ornaments.

Protection elements:

Front side of the banknote has the hidden number of the nominal, the number and design of the nominal visible at light (watermark), "MANAT" visible at light, magical number (from green to dark red), special precise lines, raised nominal, holographic nominal, elements visible at UV light. The backside has the metal thread, magical lines, and UV elements.

Dedicated to Karabakh.

The banknote has been printed on white paper with a size of 134 x 70mm. The front side of the banknote features symbols of power – sword, helmet, shield, and "Khari Bulbul" as the symbol of peace. The backside of the banknote features maps, representing Azerbaijan’s integration into Europe, and Azerbaijan national ornaments.

Protection elements:

Front side of the banknote has the hidden number of the nominal, the number and design of the nominal visible at light (watermark), "MANAT" visible at light, magical number (from green to dark red), special precise lines, raised nominal, holographic nominal, and elements visible at UV light. The backside has the metal thread, magical lines on the left side, and UV elements.

Dedicated to history and future.

The banknote has been printed on white paper with a size of 148 x 70mm. The front side of the banknote features the example of future – stairs representing rising and development, the sun as the symbol of power and light, chemical and mathematical symbols representing science. The backside of the banknote features maps, representing Azerbaijan’s integration into Europe, and ornaments of ancient Azeri carpets.

Protection elements:

Front side of the banknote has the hidden number of the nominal, the number and design of the nominal visible at the light (watermark), "MANAT" visible at the light, magical number (from green to dark red), special precise lines, raised nominal, elements visible at UV light. The backside has the metal thread, magical lines, and UV elements.

Dedicated to economy and development.

The banknote has been printed on white paper with a size of 155 x 70mm. The front side of the banknote features development from ancient times to present through architectural symbols, as well as symbols of Azerbaijan manta and economic development. The backside of the banknote features maps, representing Azerbaijan’s integration into Europe, as well as traditional Azerbaijan national ornaments.

Protection elements:

Front side of the banknote has the hidden number of the nominal, the number and design of the nominal visible at light (watermark), "MANAT" visible at light, magical number (from green to dark red), special precise lines, raised nominal, holographic nominal, and elements visible at UV light. The backside has the metal thread, magical lines, and UV elements.

 

Müstəqil Azərbaycanın memarı Ümummilli Liderin xatirəsinə inşa edilmiş “Heydər Əliyev Mərkəzi”nə həsr olunmuşdur

Əskinas 160 x 70 mm ölçüdə olan xüsusi kağızda çap olunmuşdur. Banknotun üzərində paytaxtımızın ən müasir simvollarından biri olan Heydər Əliyev Mərkəzinin əzəmətli təsviri, Mərkəzin əsas eksteryer və interyerinin dizayn elementləri, milli xalça nümunələrinin elementləri, digər milli ornamentlər əks olunub.

 Mühafizə elementləri:

Əskinasın üz tərəfində nominalın gizli rəqəmi, holoqram, mürəkkəbsiz çap, qabarıq çap, SPARK live, görmə qüsuru olanlar üçün tanıma elementi, su nişanı, seria nömrəsi, mühafizə sapı, sayrışan rəngli boyalar, xüsusi dəqiq cizgilər, mikromətn, surətçıxarmaya qarşı xətlər strukturu, rənglər bölgüsü vardır.