AZƏRBAYCAN TARİXİ XƏRİTƏLƏRİ

Azərbaycan tarixi xəritələri. Atlas. Bakı, 1994