BURIED IN THE HONORARY CEMETERY

 

Last name, first name, patronymic

Dates

Aliyev Heydar Alirza 

1923-2003

Abbasaliyev Sabit Gasim

1932-1982

Abbasov Akim Ali

1911-1992

Abbasov Gurban Abbasgulu 

1926-1994

Abdulla Shaig (Talibzadeh Abdulla Mustafa )

1881-1959

Abdullayev Hasan Mammadbaghir 

1918-1993

Abdullayev Mikayil Huseyn 

1921-2002

Abramovich Mikhail Vladimir

1884-1965

Adigozalov Vasif Zulfugar 

1935-2006

Agha Nematulla

1896-1958

Aghamalioghlu Samad agha Hasan 

1867-1930

Aghayev Bahram Jafar 

1884-1956

Aghayev Boyuk Mammad 

1907-1965

Aghayev Musa Isgandar 

1914-1965

Aleksandrov Iosif Aleksandr

1893-1968

Almaszadeh Gamar Hajagha 

1915-2006

Aydınbeyov Salam Mugtadir 

1912-1967

Babazadeh Baba Gurbangulu 

1911-1962

Baghirova Besti Mesim 

1905-1962

Bayramov Ali Bayram 

1889-1920

Bayramova Jeyran Shirin 

1896-1987

Bayramzadeh Alirza Bakhshali 

1911-1963

Behbudov Rashid Majid 

1915-1989

Belov Sergey Andrey

1911-1967

Bedirbeyli Leyla Aghalar 

1920-1999

Bashir Seferoghlu

1925-1969

Bokov İvan Vasily

1879-1952

Bulbul (Mammadov Murtuza Mashadi Rza )

1897-1961

Bunyadov Bashir Nurali 

1895-1967

Bunyadov Ziya Musa 

1923-1997

Jabbarli Jafar Gafar 

1899-1934

Jabir Novruz (Novruzov Jabir Mirzabey )

1933-2002

Jahangirov Jahangir Shirgasht 

1921-1991

Jafarov JafaHashim 

1914-1973

Jafarov JafaHuseyngulu 

1915-1957

Jafarov Saftar Mammad 

1900-1961

Jafarov Vagif Jafar 

1949-1991

Jalilov Afiyaddin Jalil 

1946-1994

Chikaryov Ivan Nikifor

1881-1928

Dadashov Museyib Mirza 

1896-1981

Dadashov Sadig Alakbar 

1905-1946

Dashkov Aleksey Semyon

1915-1965

Davudova Merziye Yusif 

1901-1962

Abdürrahmanov Fuad Hasan 

1915-1971

Abilov Ibrahim Maharram 

1881-1923

Abilov Mahmud Abdulrza 

1898-1972

Abulfaz Elchibay (Aliyev Abulfaz Gadirgulu )

1938-2000

Afandiyev Fuad Aladdin 

1909-1963

Afandiyev Heydar Khalil 

1907-1967

Afandiyev İlyas Mahammad 

1914-1996

Ahmadov Aghamirza Mirzali 

1905-1964

Alakbarov Alasgar Hajagha 

1910-1963

Alakbarova Shovkat Feyzulla 

1922-1993

Alasgarov Suleyman Eyyub 

1924-2000

Alasgarova  Shamama Mammadkarim 

1904-1977

Ali Nazmi (Ali Mammadzadeh)

1878-1946

Alibayli Anvar Aliverdi 

1916-1968

Aliyev Agil Alirza 

1926-2006

Aliyev Aziz Mammadkarim 

1897-1962

Aliyev Firudin Ali 

1936-1983

Aliyev Gulbala Aghabala 

1879-1971

Aliyev Hashim Bedel 

1892-1919

Aliyev Hasan Alirza 

1907-1993

Aliyev Kamil Museyib 

1921-2005

Aliyev Mahmud Ismayil 

1908-1958

Aliyev Mammadali Dostali 

1912-1965

Aliyev Mirzagha Ali 

1883-1954

Aliyev Tamerlan Aziz 

1921-1997

Aliyev Tofig Mammad 

1928-1993

Aliyeva Zarifa Aziz 

1923-1985

Alizadeh Masud Aghamehdi 

1932-1968

Aminbeyli Amin Hidayat 

1909-1949

Amirov Ali Jabbar 

1915-1979

Amirov Fikrat Mashadi Jamil 

1922-1984

Arablinsky Huseyn (Khalafov Huseynbala Mammad )

1881-1919

Asadov Mahammad Nabi 

1941-1991

Evez Sadig (Sadigov Abulfaz Ali )

1898-1956

Azimzadeh Azim Aslan 

1880-1943

Azizbayov Azizagha Meshedi 

1903-1966

Azizbayov Shamil Abdürrahim 

1906-1976

Azizbayova Puste Azizagha 

1929-1998

Azizov Tofig Museyib 

1932-1998

Fedorenko Stepan Aleksey

1908-1972

Hajibayov Soltan Ismayil 

1919-1974

Hajibayov Uzeyir Abdulhuseyn 

1885-1948

Hajibayov Zulfugar Abdulhuseyn 

1884-1950

Hajibayova Maleyka Hasan 

1893-1966

Hajiyev Ahmad Jovdat Ismayil 

1917-2002

Hajiyev Husu Huseynali 

1897-1931

Hajiyev Nazim Mammadiyya

1924-1962

Hajiyev Rauf Soltan 

1922-1995

Hajiyev Zulfu Saleh 

1935-1991

Hagverdiyev Abdurrahim bey Asad bey 

1870-1933

Heydarov Arif Nazar 

1926-1978

Heydarov Nazar Heydar 

1896-1968

Hamidov Mammadsharif Habibulla 

1917-1969

Huseynov Alasgar Nurali 

1928-1976

Huseynov Hajibaba Huseynali 

1919-1993

Huseynov Heydar Najaf 

1908-1950

Huseynov Ismayil Abbas 

1910-1969

Huseynov Kamran Asad 

1913-2006

Huseynov Mikayil Alasgar 

1905-1992

Huseynzadeh Arif Ismayil 

1970-1991

Khalafov Rafig Rasul 

1939-1998

Khalil Rza Uluturk (Khalilov Khalil Rza )

1932-1994

Khalilov Gurban Ali 

1906-2000

Khalilov Mammad Rza 

1917-1976

Khalilov Zahid Ismayil 

1911-1974

Ibrahimov Ajdar Mütallim 

1919-1993

Ibrahimov Ali Ismayil 

1913-1990

Ibrahimov Hajagha Khalil 

1923-1992

Ibrahimov Ibrahim Ibish 

1912-1994

Ibrahimov Mirza Ajdar 

1911-1993

Ibrahimov Zülfali Imamali 

1910-1972

Isgandarov Mammad Salman 

1909-1965

Ismayilov (Sultanov) Gasim Ismayil 

1885-1922

Ismayilov Rüstam Haji Ali 

1909-1972

Ismayilov Tofig Kazim 

1933-1991

Kazim Ziya (Kazimzadeh Kazim Jafar )

1896-1956

Kazimov Salahəddin Isa 

1920-1978

Karimov Latif Huseyn 

1906-1991

Kiselyev Aleksandr Arsen

1907-1956

Kuleshov Ivan Zakhar

1922-1964

Gafarova Elmira Mikayil 

1934-1993

Gandyurin Ivan Yegor

1885-1982

Garayev Abdullah Ismayil 

1910-1968

Garayev Gara Abülfaz 

1918-1982

Garyağdı Jelal Maharram 

1914-2001

Gasimov Imran Hashim 

1918-1981

Gasimov Mirbeshir Fettah 

1879-1949

Gasimov Salim Gasim 

1907-1957

Gasimov Yusif İbad 

1896-1957

Gasimova Emilya Kondraytevna

-1949

Gasımzadeh Anvar Ali 

1912-1969

Gashgay Mirali Seyidali 

1907-1977

Gayibov Ismet Ismayil 

1942-1991

Gadimova Sara Babish 

1922-2005

Gadirov Abdulla Murad 

1916-1979

Gadri Fatma Gadir 

1906-1968

Gulam Yahya

1906-1986

Guliyev Alovsat Najafgulu 

1922-1969

Guliyev Piri Dostmammad (Usta Piri)

1869-1951

Guliyev Tofig Alakbar 

1917-2000

Guluzadeh Mammadpasha Piri 

1914-1994

Gurbanov Aghadadash Gulmammad 

1911-1965

Gurbanov Shikhali Gurban 

1925-1967

Gurbanova Hokuma Abbasali 

1913-1988

Levin Semyon Samuil

1904-1972

Lambaransky Alish Jamil 

1914-1999

Makovelsky Aleksandr Osipov

1884-1969

Magomayev Jamaleddin Muslum

1910-1977

Magomayev Muslum (Abdulmuslum) Mahammad 

1885-1937

Magsudov Faramaz Gazanfar 

1930-2000

Mehdi Huseyn (Huseynov Mehdi Ali )

1909-1965

Mehdiyev Shafayat Farhad 

1910-1993

Melnikov Mikhail Pimen

1871-1924

Majidov Rashid Asad 

1908-1970

Maharramov Malik Malik 

1920-2004

Malikov Firuz Ali 

1902-1965

MammaAraz (İbrahimov Mammaİnfil )

1933-2004

MammaArif (Dadashzadeh MammaArif Maharram )

1904-1975

MammaJafar (Jafarov MammaJafar Zeynalabdin )

1909-1992

MammaRahim (Huseynov MammaRahim Abbas )

1907-1977

Mammadaliyev Yusif Heydar 

1905-1961

Mammadguluzadə Jalil Mammadgulu 

1866-1932

Mammadguluzadeh – Javanshir Hamida khanum Ahmad bey 

1873-1955

Mammadli Gulam Mamma

1897-1994

Mammadov Jalil Farzali 

1910-1953

Mammadov Abulfat Heydar 

1898-1957

Mammadov Mehdi Asadulla 

1918-1985

Mammadov MammaHuseyn 

1939-

Mammadov Mammadagha Ahmed 

1926-1971

Mammadov Rafig Mamma

1933-1991

Mammadov Veli Huseyn 

1931-1991

Mammadova Shovkat Hasan 

1897-1981

Mammadyarov Mammad Mammadgulu 

1875-1933

Mardanov Mustafa Hashim 

1894-1968

Mirgasimov Mirasadulla Miralasgar 

1883-1958

Mirzajanzadeh Azad Khalil 

1928-2006

Mirzayev Osman Mirza Huseyn 

1937-1991

Musayev Safiyar Beyler 

1935-1999

Musavi Mirfattah Ali 

1891-1919

Mustafayev Khidir Hasan 

1905-1975

Mustafayev İmam Dashdemir 

1910-1997

Mustafayev Rustam Mammad 

1910-1940

Naghiyev Murtuza Fatullah

1908-1975

Namazaliyev Gurban Huseyn 

1947-1991

Neqreyev Vsevolod Fyodor

1900-1967

Nabi Khazri (Babayev Nabi Alekber )

1924-2007

Najafov Huseyn Hummat 

1907-1967

Najafov Niyazi Najafgulu 

1922-1991

Nasrullayev Nasrulla Hidayat 

1920-1978

Nikolsky Vasili Aleksey

1882-1967

Niyazi (Taghizadeh-Hajibeyov Niyazi Zulfugar )

1912-1984

Ordubadi Mammad Said (Ordubadi Mammad Said Hajagha )

1872-1950

Pirimov Gurban Baxshali 

1880-1965

Pishavari Seyidjafar Seyidjavad Javadzadeh (Khalkhali)

1892-1947

Plavsky Igor Aleksandr

1939-1991

Poladov Mohsun Musa 

1905-1966

Protokovets Yevgeny Georgy

1931-1989

Rasskazov Vladimir Grigory

1927-1969

Rafiyev Najafgulu Rajabali 

1912-1970

Rahimov Sadig Haji Yarali 

1914-1975

Rahimov Suleyman Huseyn 

1900-1983

Rahimov Shamsi Nuru 

1924-1994

Rasul Rza (Rzayev Rasul Ibrahim )

1910-1981

Rasulbayov Huseyn Jumshud 

1917-1984

Rasulov Majid Latif 

1916-1993

Rustamov Nabi Rustam 

1911-1964

Rustamov Said Ali 

1907-1983

Rzayeva Hagigat Ali 

1907-1969

Sabit Rahman (Mahmudov Sabit Karim )

1910-1970

Sabsay Pinkhos (Pyotr) Vladimir

1893-1980

Sadigzadeh Natig Sahib 

1942-1988

Safonov Ilya Moisey

1909-1967

Sarabsky (Rzayev) Huseyngulu Malik 

1879-1945

Seyidzadeh Baghir Gasim 

1912-1968

Safarov Fariz Majid 

1920-1964

Samad Vurghun (Vakilov Samad Yusif )

1906-1956

Sardarova Ruba Salman 

1897-1965

Sidgi Ruhulla (Akhundov Ruhulla Fatullah )

1886-1959

Sultanov Shamsaddin Gurban 

1917-1976

Suleyman Nuri

1895-1966

Suleyman Rustam (Rustamzadeh Suleyman Aliabbas )

1906-1989

Suleyman Sani Akhundov (Akhundov Suleyman Rzagulu bey )

1875-1939

Shikhli Ismayıl Gahraman 

1919-1995

Shushinski  Seyid Mir Mohsun Agha Seyid Ibrahim 

1889-1965

Taghizadeh Ali

1883-1966

Tkachenko Konstantin Vladimir

1906-1969

Topchubashov Mustafa Aghabey 

1895-1981

Vahid (Isgandarov Alagha Mammadgulu )

1894-1965

Veysov Mammad Karim 

1900-1974

Vakilova Leyla Mehed 

1927-1999

Veliyev Ali Gara 

1901-1983

Vezirov Suleyman Azad 

1910-1973

Yagubov Ahad Alekber 

1908-1979

Yusif Samadoğlu (Vakilov Yusif Samad )

1935-1998

Zaytsev Grigory Alekseyev

1915-1966

Zeynalov Hajybaba Mammad 

1909-1969

Zeynalova Nasiba Jahangir 

1916-2004

Zardabi (Malikov) Hasan bey Salim bey 

1837-1907

Zuvanov Vladimir Pavlov (Heybatov Heybat Heybat )

1898-1959