APELLYASİYA MƏHKƏMƏSİ

Apellyasiya Məhkəməsi apellyasiya instansiyası məhkəməsi kimi öz ərazi yurisdiksiyasına aid edilmiş birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən baxılmış işlər üzrə məhkəmə aktlarından verilmiş apellyasiya şikayətləri və apellyasiya protestləri üzrə işlərə baxır. Apellyasiya Məhkəməsi mülki kollegiyadan, inzibati-iqtisadi kollegiyadan, cinayət kollegiyasından və hərbi kollegiyadan ibarətdir.

Respublika ərazisində 6 Apellyasiya Məhkəməsi fəaliyyət göstərir :

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi

Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi