HƏRBİ MƏHKƏMƏ

Hərbi Məhkəmə müvafiq ərazi yurisdiksiyası çərçivəsində müharibə və hərbi xidmət əleyhinə olan böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayətlərə dair, habelə hərbi qulluqçular tərəfindən törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayətlərə dair işlərə baxır (göstərilən cinayətlər hərbi qulluqçu olmayan şəxsin iştirakı ilə törədilərsə, onun barəsində işə də hərbi məhkəmə tərəfindən baxılır).

Respublika ərazisində 6 Hərbi Məhkəmə fəaliyyət göstərir :

Bakı Hərbi Məhkəməsi

Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi

Füzuli Hərbi Məhkəməsi

Gəncə Hərbi Məhkəməsi

Naxçıvan MR Hərbi Məhkəməsi

Tərtər Hərbi Məhkəməsi