RAYON (ŞƏHƏR) MƏHKƏMƏSİ

Rayon (şəhər) Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi kimi rayonunun (şəhərin) ərazisi çərçivəsində qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş mülki, cinayət, inzibati xətalara dair və digər işlərə baxır.

Respublika ərazisində 86 Rayon (şəhər) Məhkəmələri fəaliyyət göstərir. Həmin məhkəmələrlə aşağıdakı link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz:

 

https://courts.gov.az/az/courts/Rayon-shr-mhkmlri_1