КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Создание мультипликационных фильмов в Азербайджане приходится на начало 30-ых годов ХХ века. Еще в 1933 году сотрудники студии «Азербайджанфильм» начали осуществлять подготовительные работы для производства этого вида кино, закупили в Москве необходимое оборудование.

В том же году во время съемок документальных фильмов «Лекбатан» и «Нефт симфониясы» («Нефтяная симфония») (реж. Б.Пумянский) ими была использована техническая анимация. А в фильме «Джат» (худ. Басов) были полностью использованы анимационные приемы. Фильм демонстрировался на всесоюзных экранах до 1938 года. Именно после демонстрации этого фильма в киностудии группа инициаторов впервые решила снять мультипликационный фильм. Тема для фильма была взята из азербайджанских народных сказок.

Сценарий написал А.Попов. Постановку сценарию под названием «Аббасын бедбехтлийи» («Несчастье Аббаса») дал молодой режиссер Э.Дикарев. Художниками фильма были Г.Халыгов, Дж.Зейналов, М.Магомаев и А.Мирзоев. Оператором фильма был Г.Егиязаров.

Помимо этого, незадолго до начала Великой Отечественной войны в студии шла подготовка к съемкам второго мультфильма. Название фильма было «Синдбад – дениз сеййахыдыр» («Синдбад – морской путешественник»). Этот фильм должен был быть звуковым фильмом. Но, к сожаленью, в связи с началом войны работа осталась незавершенной.

В конце 60-ых годов в киностудии были созданы условия для съемок мультфильмов. Для этого была создана группа из 20 художников. Для изучения основ профессии мультипликатора в студии были открыты специальные курсы.

После восстановления в 1968 году деятельности цеха мультфильмов в киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж.Джаббарлы директор А.Искендеров особое внимание уделял сдаче цеха в эксплуатацию и подготовке кадров по мультфильмам, а также процессу производства мультфильмов.

Наконец, 28 февраля 1969 года завершились съемки мультфильма «Джыртдан» («Карлик») по мотивам одноименной народной сказки. «Джыртдан» стал первым фильмом, снятым после восстановления цеха мультфильмов в киностудии. Фильм появился на экранах в 1969 году и долгое время не сходил с экранов кинотеатров. Таким образом, с производством «Джыртдан»а в истории мультфильмов в Азербайджане начался второй этап.

70-ci illərdə kinostudiyanın cizgi filmləri şöbəsində 20-dən artıq cizgi filmi istehsal olunmuşdur. 1971-ci ildə A.Şaiqin eyniadlı əsəri əsasında “Tülkü həccə gedir” (rej. N.Məmədov, B. Əliyev) cizgi filmi çəkildi. Bu cizgi filmi istər üslub, istərsə də sənətkarlıq baxımından ən maraqlı işlərdən biridir. “Çaqqal oğlu çaqqal” kukla filmi (1972, rej. M.Rəfiyev) ilk və yeganə genişekranlı Azərbaycan cizgi filmidir.

80-ci illərdə kinostudiyada 38 adda cizgi filmi istehsal olunmuşdur. 

Azərbaycan cizgi filmləri bədii keyfiyyət baxımından eyni səviyyədə deyildi. Bunun bir neçə səbəbi var idi: birincisi kadrların hazırlığı, peşəkarlığı, ikincisi isə texniki avadanlığın, xüsusilə boyaların kasadlığı ilə əlaqədar idi.

80-ci illərin sonunda ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslər, bunların bütün sahələrə, o cümlədən yaradıcı təşkilatlara təsiri, “Azərbaycanfilm”in yeni iş üsuluna keçməsi ilə əlaqədar yollar axtarması kinostudiya nəzdindəki birlik və şöbələrin müstəqil fəaliyyət göstərməsinə təkan verdi. 

1990-cı ilin aprel ayında Sovet İttifaqında ilk dəfə olaraq Azərbaycan multiplikatorları təsərrüfatın icarə formasına keçdilər. Multiplikasiya sexinin adı da dəyişdirilib, “Azanfilm” Yaradıcılıq-İstehsalat Birliyi oldu (“Azanfilm” – Azərbaycan animasiya filmləri).

90-cı illərdə “Azanfilm” markası altında 19 cizgi filmi çəkilmişdir. 1993-cü ildə Bakıda Azərbaycan filmlərinin II festival-müsabiqəsi keçirilmiş, bu festivalda ən yaxşı cizgi filminə görə rejissor V.Talıbova priz və diplom verilmişdir.

Uşaqların intellektinin inkişafı, xarici dildən çox ana dilini mənimsəmələri üçün 2018-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 3D formatında, "Üç dost" animasiya şirkətinin istehsalı olan  "Cırtdan və sehirli xalat" adlı yerli cizgi filmi çəkilib. Animasiyada səkkiz personajdan istifadə edilib. Dəyərlərə verilən hörməti xarakterizə etmək üçün təpəgözün gəldiyini xəbər verən qızın geyimi milli üslubda seçilib.