ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Государственная власть в Азербайджанской Республике организована по принципу разделения власти. В соответствии с концепцией традиционного разделения власти, исполнительная власть принадлежит Президенту Азербайджанской Республики, законодательная - парламенту, Милли Меджлису Азербайджанской Республики, судебную власть осуществляют независимые суды.

Законодательную власть в Азербайджанской Республике претворяет в жизнь Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики состоит из 125 депутатов.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Выборы каждого созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики проводятся каждые пять лет в первое воскресенье ноября.

Срок полномочий депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики ограничивается сроком полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Каждый гражданин Азербайджанской Республики в возрасте не моложе 25 лет может быть избран в установленном законом порядке депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Не могут быть избраны депутатами Милли Меджлиса Азербайджанской Республики лица, имеющие двойное гражданство, имеющие обязательства перед другими государствами, работающие в системе исполнительной или судебной власти, лица, занимающиеся другой оплачиваемой деятельностью, исключая научную, педагогическую и творческую деятельность, религиозные деятели, лица, недееспособность которых подтверждается судом, осужденные за тяжкие преступления, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу.

Главой Азербайджанского государства является Президент Азербайджанской Республики.

Исполнительная власть в Азербайджанской Республике принадлежит Президенту Азербайджанской Республики.

Президентом Азербайджанской Республики может быть избран гражданин Азербайджанской Республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории Азербайджанской Республики свыше 10 лет, обладающий избирательным правом, в том числе не судимый за тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед другими государствами, имеющий высшее образование, не имеющий двойного гражданства.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 7 il müddətinə seçilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.

Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir.

Prezident Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə şərait yaradılmasını təmin etmək məqsədilə Prezidentin Administrasiyasını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir.

Administrasiyaya ümumi rəhbərliyi Prezident həyata keçirir.

Prezidentin və Administrasiyanın fəaliyyətinin maddi-texniki və maliyyə təminatı ilə Prezidentin İşlər İdarəsi məşğul olur. İşlər İdarəsi Prezidentin Administrasiyasının tərkibinə daxil deyil.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Nazirlər Kabinetini yaradır. Nazirlər Kabineti Prezidentin yuxarı icra orqanıdır, Prezidentə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir.

Azərbaycan Respublikasında  Daxili İşlər Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi,  Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı kimi dövlət təşkilatları və komitələri fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikasında Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti,  Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti fəaliyyət göstərir.

Судебную власть в Азербайджанской Республике осуществляют Конституционный суд Азербайджанской Республики, Верховный суд Азербайджанской Республики, Апелляционный суд Азербайджанской Республики, Экономический суд Азербайджанской Республики.

В статье 7 Конституции Азербайджанской Республики закреплено положение о взаимодействии законодательной, исполнительной и судебной властей и самостоятельности в осуществлении своих полномочий.