İNZİBATİ-İQTİSADİ MƏHKƏMƏ

İnzibati-İqtisadi Məhkəmə müvafiq ərazi yurisdiksiyası çərçivəsində idarə və ya digər mənsubiyyətindən və tabeliyindən asılı olmayaraq, hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və qanunla müəyyən edilmiş qaydada fərdi sahibkar statusu əldə edən fiziki şəxslər arasında yaranan iqtisadi və hüquqi statusundan asılı olmayaraq, şəxslər arasında yaranan inzibati mübahisələrə dair işlərə baxır.

Respublika ərazisində 7 İnzibati-İqtisadi Məhkəmə fəaliyyət göstərir :

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

Şəki İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

Şirvan İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi

Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi