Hava məlumatı - 27.05.2022

Bölgələr Temperatur Havanın xarakteristikası Atmosfer təzyiqi c.s. Rütubət % Külək
Gecə Gündüz Gecə Gündüz Gecə Gündüz Gecə Gündüz Gecə Gündüz
+18 ~ +23 +12 ~ +15 740 741 50 51 Cənub-Qərb Cənub-Qərb
+18 ~ +23 +12 ~ +15 740 741 50 51 Cənub-Qərb Cənub-Qərb
+21 ~ +26 +8 ~ +13 742 743 52 53 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 744 745 54 55 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 746 747 56 57 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 746 747 56 57 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 744 745 54 55 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 746 747 56 57 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 746 747 56 57 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 744 745 54 55 Qərb Qərb
+7 ~ +12 +2 ~ +6 746 747 56 57 Qərb Qərb
+18 ~ +23 +8 ~ +13 748 749 58 59 Qərb Qərb
+18 ~ +23 +8 ~ +13 748 749 58 59 Qərb Qərb
+16 ~ +21 +7 ~ +12 749 750 59 60 Qərb Qərb
+16 ~ +21 +7 ~ +12 749 750 59 60 Qərb Qərb
+16 ~ +21 +7 ~ +12 749 750 59 60 Qərb Qərb
+16 ~ +21 +7 ~ +12 749 750 59 60 Qərb Qərb
+20 ~ +25 +9 ~ +14 751 752 61 62 Qərb Qərb
+17 ~ +22 +12 ~ +14 753 754 63 64 Şərq Şərq