Hava məlumatı - 02.12.2022

Bölgələr Temperatur Havanın xarakteristikası Atmosfer təzyiqi c.s. Rütubət % Külək
Gecə Gündüz Gecə Gündüz Gecə Gündüz Gecə Gündüz Gecə Gündüz
+7 ~ +9 +4 ~ +6 750 751 40 41 Şimal-Şərq Şimal-Şərq
+7 ~ +9 +4 ~ +6 750 751 40 41 Şimal-Şərq Şimal-Şərq
+6 ~ +11 +2 ~ +3 752 753 42 43 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 754 755 44 45 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 756 757 46 47 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 756 757 46 47 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 754 755 44 45 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 756 757 46 47 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 756 757 46 47 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 754 755 44 45 Şərq Şərq
+3 ~ +7 +0 ~ +5 756 757 46 47 Şərq Şərq
+6 ~ +10 +2 ~ +5 757 758 47 48 Şərq Şərq
+6 ~ +10 +2 ~ +5 757 758 47 48 Şərq Şərq
+5 ~ +9 +2 ~ +3 759 760 49 50 Şərq Şərq
+5 ~ +9 +2 ~ +3 759 760 49 50 Şərq Şərq
+5 ~ +9 +2 ~ +3 759 760 49 50 Şərq Şərq
+5 ~ +9 +2 ~ +3 759 760 49 50 Şərq Şərq
+7 ~ +11 +3 ~ +7 762 763 52 53 Şərq Şərq
+7 ~ +11 +3 ~ +6 764 765 54 55 Şərq Şərq