TARİXİ SƏNƏDLƏR

 • Kürəkçay müqaviləsi;
 • Gülüstan müqaviləsi;
 • Türkmənçay müqaviləsi;
 • Ermənilərin Persiyadan (İrandan) bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında məktub A.S.Qriboyedov.

 

"Daşnaksütyun" erməni inqilab partiyasının fəaliyyəti haqqında

 • "Daşnaksütyun" erməni inqilab partiyasının təşkili və fəaliyyəti haqqında məlumat;
 • (Komitə) "Daşnaksütyun" partiyası üzrə;
 • Qafqaz Sərdarı İ.İ.Vorontsov-Daşkovun İmperator Əlahəzrətləri Nikolay Romanova məktubundan 
  (17 aprel 1909-cu il);
 • Erməni xüsusi zərbə dəstəsinin rəisi Andranikin Əmri (640, 19 noyabr 1918-ci il);
 • Qəribi. Qırmızı Kitab (Tiflisdə 1920-ci ildə nəşr edilmişdir, çıxarışlar çap edilir).

 

AXC: (1918-1920) Qarabağ haqqında məlumatlar

 • Şamaxı qəzasında erməni vəhşilikləri haqqında arxiv materialları (1918-ci il);
 • Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının üzvü Mixaylovun məruzəsi;
 • Fövqəladə Səlahiyyətli Komissiyanın üzvü Novatskinin məruzəsi;
 • 1918-ci ilin mart ayına kimi İrəvan quberniyasının dağıdılmış və əhalisi tərk edilmiş müsəlman kəndlərinin siyahısı;
 • Daxili İşlər Naziliyinin dəftərxanasından ermənilər və Ermənistan Respublikasının qoşunları tərəfindən Qarabağın müsəlman əhalisi üzərində törədilən zorakılıqlar barəsində çıxarış. (80 №-li işdən 1918., dördüncü bölmə.);
 • Sülh Konfransının cənab Sədrinə. 16-19 avqust 1919-cu il;
 • Gəncə qubernatorunun məruzəsi cənab Daxili İşlər Nazirinə 1919-cu il;
 • Azərbaycan Demokratik Respublikasının orqanı olan "Azərbaycan" qəzetindən materiallar (1918-1919-cu illər);
 • "Müstəqil Ermənistan": müttəfiqlərin mərhəməti – "lazım deyil" Skotland – Liddel, Tiflis 29 yanvar.

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Resublikası

 • Qars müqaviləsi (1921-ci il 13 oktyabr);
 • "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin" yaradılması haqqında 7 iyul 1923-cü il tarixli Dekret.

 

Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası

 • SSRİ Nazirlər Soveti, Qərar №4083, 23 dekabr 1947-ci il. Moskva, Kreml.
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında;
 • SSRİ Nazirlər Soveti, Qərar №754, 10 mart 1948-ci il Moskva, Kreml.
  Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi üzrə tədbirlər haqqında;
 • Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi (deportasiyası).

 

Azərbaycan Respublikası

 

BMT

 • Qətnamə 822;
 • Qətnamə 853;
 • Qətnamə 874;
 • Qətnamə 884.

 

ATƏT

 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi, Şuranın birinci əlavə görüşü, Helsinki, mart 1992-ci il. Nəticələrin xülasəsi;
 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi 1994-cü il Budapeşt Sammiti;
 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, 1996-cı il Lissabon Sammiti, 2-3 Dekabr 1996-cı il.

 

İslam Konfransı Təşkilatı

 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 13/30-P saylı qətnamə;
 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 21/30-E saylı qətnamə;
 • İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 10/30-C saylı qətnamə​.

 

AŞPA

 • Ermənistan və Dağlıq Qarabağda həbs edilmiş hərbi əsirlər və girovlar;
 • Ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımın etiraf edilməsi;
 • Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması;
 • Azərbaycanın mədəni irsinin dağıdılması və ələ keçirilməsi;
 • Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyət;
 • Azərbaycanda Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Avropada Təhsil Sahəsində Gələcək İnkişaf Proqramı;
 • Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi;
 • Azərbaycanda qaçqın qadın və uşaqların humanitar vəziyyəti;
 • Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində nüvə texnologiyası və nüvə tullantıları;
 • Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ermənilərin dayaq olduğu terrorçu təşkilatlar şəbəkəsi;
 • Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində tarixi qəbiristanlıqların dağıdılması və ermənilər tərəfindən yeni daimi "qəbiristanlıqların" yaradılması;
 • Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında insan hüquqlarının bərpa edilməsi;
 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1416 nömrəli Qətnaməsi, 2005-ci il;
 • Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1690 nömrəli tövsiyəsi, 2005-ci il.