BAYRAM GÜNLƏRİ

(Maddə 105, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi)

 1. Azərbaycan Respublikasının bayramları aşağıdakılardır:
  • Yeni İl Bayramı (yanvarın 1 və 2-si)
  • Beynəlxalq Qadınlar Günü (martın 8-i)
  • Faşizm üzərində Qələbə Günü (mayın 9-u)
  • Müstəqillik Günü (mayın 28-i)
  • Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü (iyunun 15-i)
  • Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü (iyunun 26-sı)
  • Müstəqilliyin Bərpası Günü (oktyabr 18-i)
  • Zəfər Günü (noyabrın 8-i)
  • Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü (noyabrın 9-u)
  • Konstitusiya Günü (noyabrın 12-si)
  • Milli Dirçəliş Günü (noyabr 17-si)
  • Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü (dekabrın 31-i)
  • Novruz Bayramı – beş gün
  • Qurban Bayramı – iki gün
  • Ramazan Bayramı – iki gün
 2. Yeni İl Bayramı, Beynəlxalq Qadınlar Günü, Faşizm üzərində Qələbə Günü, Respublika Günü, Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü, Zəfər Günü, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü, Novruz Bayramı, Qurban Bayramı və Ramazan Bayramı günləri iş günü hesab edilmir.
 3. İş günü hesab edilməyən bayram günlərində işçilərin işə cəlb olunmasına yalnız bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda yol verilə bilər.
 4. Novruz Bayramı, Qurban Bayramı və Ramazan Bayramının keçiriləcəyi günlər növbəti il üçün dekabr ayının sonunadək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilib əhaliyə elan olunur.
 5. Həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı iş gününə keçirilir.
 6. Qurban və Ramazan bayramları iş günü hesab olunmayan başqa bayram günü ilə üst-üstə düşdükdə növbəti iş günü istirahət günü hesab edilir.
 7. Bayram və həftələrarası istirahət günləri biri digərindən əvvəl və ya sonra gələrsə, iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə bu iş və ya istirahət günlərinin yeri dəyişdirilə bilər.