AĞIR CİNAYƏTLƏR MƏHKƏMƏSİ

Ağır Cinayətlər Məhkəməsi müvafiq ərazi yurisdiksiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə ağır və xüsusilə ağır cinayət hesab olunan əməllər üzrə cinayət işlərinə baxır, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) məsələsini həll edir.

Respublika ərazisində 5 Ağır Cinayətlər Məhkəməsi fəaliyyət göstərir :

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi