AZƏRBAYCANDA İSTEHSAL EDİLMİŞ BƏDİİ FİLMLƏRİN SİYAHISI
 1. İlişdin. (səssiz, 1898) Rejissor: A.M. Mişon
 2. Qafqaz rəqsi. (səssiz, 1898) Rejissor: A.M. Mişon
 3. Arvad. (səssiz, 1915) Rejissor: Boris Svetlov
 4. Neft və milyonlar səltənətində. (səssiz, 1915) Rejissor: Boris Svetlov
 5. Yeni tərzdə köhnə əhvalat. (səssiz, 1915) Rejissor: Boris Svetlov
 6. Arvadlar ərlərini mənsəbə necə çatdırırlar? (səssiz, 1916) Rejissor: Boris Svetlov
 7. Arşın mal alan. (səssiz, 1916) Rejissor: Boris Svetlov
 8. Ayaqyalın məhəbbət (Bakıda hadisə). (səssiz, 1916) Rejissor: Boris Svetlov
 9. Knyaz Dəmir Bulat. (səssiz, 1916) Rejissor: Boris Svetlov
 10. Ölümünə bir saat qalmış. (səssiz, 1916) Rejissor: Boris Svetlov
 11. Bir alçalmanın tarixi. (səssiz, 1918) Rejissor: Boris Svetlov
 12. Bayquş. (səssiz, 1924) Rejissor: Georgi Kravçenko
 13. Qız qalası. (səssiz, 1924) Rejissor: Vladimir Balyuzek
 14. Mədənçi-neftçi istirahətdə və müalicədə. (səssiz, 1924) Rejissor: Aleksandr Litvinov
 15. Bismillah. (səssiz, 1925) Rejissor: A.M. Şərifzadə
 16. Əvəz-əvəzə. (səssiz, 1925) Rejissor: Aleksandr Litvinov
 17. Müxtəlif sahillərdə (Əlbəyaxa). (səssiz, 1926) Rejissor: Aleksandr Litvinov
 18. Balıqçılar. (səssiz, 1927) Rejissor: Rza Təhmasib
 19. Gilan Qızı (səssiz, 1928) Rejissor: Leo Mur
 20. Hacı Qara (Sona). (səssiz, 1928) Rejissor: A.M. Şərifzadə
 21. Vulkan üzərində ev. (səssiz, 1928) Rejissor: A. Beknazarov
 22. Sevil. (səssiz 1929) Rejissor: A. Beknazarov
 23. İlk komsomol buruğu. (səssiz, 1930) Rejissor: Boris Medvedev, İvan Frolov
 24. Qızıl kol (Dağlara hücum). (səssiz, 1930) Rejissor: Beypolat Askarov
 25. Lətif (Üz-üzə). (səssiz, 1930) Rejissor: Mikayıl Mikayılov
 26. Nikita İvanoviç və sosializm. (səssiz, 1931) Rejissor: A. Makovski
 27. Direktiv bant. (səssiz, 1932) Rejissor: Ağarza Quliyev
 28. Əlsiz adamlar. (səssiz, 1932) Rejissor: İqor Savçenko
 29. İyirmi altı komissar. (səssiz, 1932) Rejissor: Nikolay Şenqelaya.
 30. Dostlar (Muxtar). (səssiz, 1934) Rejissor: Ağarza Quliyev
 31. İki yoldaş. (səssiz, 1934) Rejissor: A. Makovski
 32. İsmət (Adətin məhvi). (səssiz, 1934) Rejissor: Mikayıl Mikayılov
 33. Altıncı hiss. (səssiz, 1935) Rejissor: Mikayıl Mikayılov
 34. Mavi dənizin sahilində. (səsli, 1935) Rejissor: Boris Barmet, Səməd Mərdanov
 35. Rəqs edən bağalar. (səssiz, 1935) Rejissor: Aleksandr Popov
 36. Məhəbbət oyunu. (səssiz, 1935) Rejissor: A. M. Şərifzadə
 37. Almaz. (səssiz, 1936) Rejissor: Ağarza Quliyev, Qriqori Braginski
 38. Dəcəl dəstə. (səsli, 1937) Rejissor: Aleksandr Popov
 39. Bakılılar. (səsli, 1938) Rejissor: Viktor Turin
 40. Hazır ol. (səsli, 1939) Rejissor: Mikayıl Mikayılov
 41. Kəndlilər. (səsli, 1940) Rejissor: Səməd Mərdanov
 42. Yeni Horizont. (səsli, 1940) Rejissor: Ağarza Quliyev, Qriqori Braginski
 43. Səbuhi. (1941) Rejissor: A. Beknazarov
 44. Vətən oğlu. (1941) Rejissor: Ağarza Quliyev
 45. Bəxtiyar. (1942) Rejissor: Ağarza Quliyev
 46. Sovet pəhləvanı. (1942) Rejissor: Mikayıl Mikayılov
 47. Sovqat. (1942) Rejissor: Hüseyn Seyidzadə, Niyazi Bədəlov
 48. Bir ailə. (1943) Rejissor: Qriqori Aleksandrov, Rza Təhmasib, Mikayıl Mikayılov
 49. Sualtı qayıq T-9 (1943) Rejisssor: Aleksandr İvanov, Nikolay Leşşenko
 50. Arşın mal alan. (1945) Rejisssor: Rza Təhmasib, Nikolay Leşşenko
 51. Fətəli xan. (1947) Rejissor: Yefim Dziqan
 52. Bakının işıqları. (1950) Rejissor: Aleksandr Zarixi, İosif Xeyfits, Rza Təhmasib
 53. Doğma xalqımıza. (1954) Rejissor: Yan Frid, Hüseyn Seyidzadə
 54. Bəxtiyar. (1955) Rejissor: Lətif Səfərov
 55. Görüş. (1955) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 56. Qara daşlar. (1956) Rejissor: Ağarza Quliyev
 57. O olmasın, bu olsun. (1956) Rejissor: Hüseyn Seyidzadə
 58. Bir məhəllədən iki nəfər. (1957) Rejissor: İ. Qurin, Əjdər İbrahimov
 59. Qızmar günəş altında. (1957) Rejissor: Lətif Səfərov
 60. Mahnı belə yaranır.(1957) Rejissor: Rza Təhmasib, Mikayıl Mikayılov
 61. “Kazbek” qutusu. (1958) Rejissor: Rəşid Atamalıbəyov
 62. Kölgələr sürünür. (1958) Rejissor: İsmayıl Əfəndiyev, Şüa Şeyxov
 63. Onun böyük ürəyi. (1958) Rejissor: Əjdər İbrahimov
 64. Ögey ana. (1958) Rejissor: Həbib İsmayılov
 65. Uzaq sahillərdə. (1958) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 66. Yeni il gecəsində. (1958) Rejissor: Mirzə Mustafayev
 67. Bir qalanın sirri. (1959) Rejissor: Əlisəttar Atakişiyev
 68. Əsl dost. (1959) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 69. Onu bağışlamaq olarmı? (1959) Rejissor: Rza Təhmasib
 70. Aygün. (1960) Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
 71. Əyri yolla qazanc. (1960) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 72. Koroğlu. (1960) Rejissor: Hüseyn Seyidzadə
 73. Qəribə əhvalat. (1960) Rejissor: Şüa Şeyxov
 74. Mollanın sərgüzəşti. (1960) Rejissor: T. Sasanpur
 75. Səhər.(1960) Rejissor: Ağarza Quliyev
 76. Yolda əhvalat. (1960) Rejissor: Rasim Ocaqov
 77. Bizim küçə. (1961) Rejissor: Əlisəttar Atakişiyev
 78. Həyat öyrədir. (1961) Rejissor: Zeynəb Kazımova
 79. Korun mahnısı. (1961) Rejissor: Rauf Kazımovski
 80. Leyli və Məcnun. (1961) Rejissor: Lətif Səfərov
 81. Mateo Falkone. (1961) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 82. Böyük dayaq. (1962) Rejissor: Həbib İsmayılov
 83. Əmək və qızılgül. (1962) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 84. Körpə. (1962) Rejissor: Rauf Kazımovski
 85. Payız konserti. (1962) Rejissor: Rəşid Atamalıbəyov
 86. Telefonçu qız. (1962) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 87. Əhməd haradadır?(1963) Rejissor: Ədil İsgəndərov
 88. Möcüzələr adası. (1963) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 89. Romeo mənim qonşumdur. (1963) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 90. Kimi daha çox sevirik. (1964, kinoalmanax) 1. Dağ meşəsindən keçərkən - Rejissor: Zeynəb Kazımova; 2. Zirvə - Rejissor: Arif Babayev; 3. Cazibə qüvvəsi - Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 91. Sehirli xalat. (1964) Rejissor: Əlisəttar Atakişiyev
 92. Su ərizəsi. (1964) Rejissor: T. Sasanpur
 93. Ulduz. (1964) Rejissor: Ağarza Quliyev
 94. Zəncirlənmiş adam. (1964) Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
 95. Arşın mal alan. (1965) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 96. Daha iki nəfər. (1965) Rejissor: Nazim Abbasov
 97. Yenilməz batalyon. (1965) Rejissor: Hüseyn Seyidzadə
 98. Yun şal. (1965) Rejissor: Rauf Kazımovski
 99. İstintaq davam edir. (1966) Rejissor: Əlisəttar Atakişiyev
 100. İyirmialtılar. (1966) Rejissor: Əjdər İbrahimov
 101. Qaraca qız. (1966, kinoalmanax) 1. Xidmət lifti - Rejissor: Rüfət Şabanov; 2. Qaraca qız - Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 102. Sən niyə susursan? (1966) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 103. Yaşamaq gözəldir, qardaşım. (1966) Rejissor: Ramiz Əsgərov, Antonis Voyazos
 104. Biri vardı? biri yoxdu... (1967) Rejissor: Eldar Quliyev
 105. Dağlarda döyüş. (1967) Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
 106. İnsan məskən salır. (1967) Rejissor: Arif Babayev
 107. Quzu. (1967) Rejissor: İ. Səfərəlibəyov
 108. Poçt qutusu. (1967) Rejissor: Rauf Kazımovski
 109. Sahil bağı. (1967) Rejissor: Vasif Babayev
 110. Torpaq. Dəniz. Od. Səma. (1967) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 111. Qanun naminə. (1968) Rejissor: Muxtar Dadaşov
 112. Mən ki gözəl deyildim. (1968) Rejissor: Tofiq Tağızadə, Ağarza Quliyev, Ramiz Əsgərov
 113. Şəhərimizin daşları. (1968) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 114. Uşaqlığın son gecəsi. (1968) Rejissor: Arif Babayev.
 115. Bəşir Səfəroğlu. (1969) Rejissor: Rauf Kazımovski
 116. Bir cənub şəhərində. (1969) Rejissor: Eldar Quliyev
 117. Bizim Cəbiş müəllim. (1969) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 118. Dəli kür. (1969) Rejissor: Hüseyn Seyidzadə
 119. Şərikli çörək. (1969) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 120. Uşaq arabası. (1969) Rejissor: F. Hacıyev
 121. Abşeron ritmləri. (1970) Rejissor: Eldar Quliyev
 122. Foto “Fantaziya”. (1970) Rejissor: Rauf Nağıyev
 123. General. (1970) Rejissor: Rauf Kazımovski
 124. Xəzinə. (1970) Rejissor: Cəmil Fərəcov
 125. İntizar. (1970) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 126. O qızı tapın. (1970) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 127. Sevil. (1970) Rejissor: Vladimir Qorriker
 128. Yeddi oğul istərəm. (1970) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 129. Ağır şkaf. (1971) Rejissor: Cəmil Fərəcov
 130. Axrıncı aşırım. (1971) Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
 131. Ən vacib müsahibə. Rejissor: Eldar Quliyev
 132. Gün keçdi. (1971) Rejissor: Arif Babayev
 133. Leyla və onun dostları. (1971) Rejissor: Oqtay Babazadə
 134. Oxuyur Müslüm Maqomayev. (1971) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 135. Ulduzlar sönmür. (1971) Rejissor: Əjdər İbrahimov
 136. Gilas ağacı. (1972) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 137. Həyat bizi sınayır. (1972) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 138. Həyat, sən kiminsən? (1972) Rejissor: Əmirhüseyn Məcidov
 139. Xatirələr sahili. (1972) Rejissor: Yalçın Əfəndiyev
 140. Qızıl qaz. (1972) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 141. Skripkanın sərgüzəşti. (1972) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 142. Var olun, qızlar. (1972) Rejissor: Eldar Quliyev
 143. Bizim küçənin oğlanları. (1973) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 144. Dənizə çıxmaq qorxuludur. (1973) Rejissor: Ənvər Əbluc
 145. Mahnı qanadlarında. (1973) Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
 146. Ömrün ilk saatı. (1973) Rejissor: Arif Babayev
 147. Səmt küləyi (1973) Rejissor: Eldar Quliyev
 148. Nəsimi. (1973) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 149. Aktrisanın təbəssümü. (1974) Rejissor: Rauf Kazımovski
 150. Çarvadarların izi ilə. (1974) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 151. Qatır Məmməd. (1974) Rejissor: Rasim Ocaqov
 152. Qız, oğlan və şir. (1974) Rejissor: Çingiz Rəhimov
 153. 1001-ci qastrol. (1974) Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 154. Ömrün səhifələri. (1974, kinoalmanax) 1. Rəqiblər - Rejissor: Teymur Bəkirzadə; 2. Baladadaşın ilk məhəbbəti – Rejissor: Fikrət Əliyev; 3. Nəğmə dərsi – Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 155. Alma almaya bənzər. (1975) Rejissor: Arif Babayev
 156. Dədə Qorqud. (1975) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 157. Dörd bazar günü. (1975) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 158. Əgər bir yerdəyiksə/ (1975) Rejissor: Vladimir Semakov
 159. Firəngiz. (1975) Rejissor: Əbdül Mahmudov
 160. Bizi dağlarda axtarın. (1976) Rejissor: Nazim Abbasov
 161. Çətirimiz buludlardır. (1976) Rejissor: Nicat Bəkirzadə və Teymur Bəkirzadə
 162. Dərviş Parisi partladır. (1976) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 163. Günlərin bir günü. (1976, kinoalmanax) 1. Suita - Rejissor: Rüstəm İbrahimbəyov; 2. Günlərin bir günü – Rejissor: Yuli Qusman
 164. Xoşbəxtlik qayğıları. (1976) Rejissor: Həsən Seyidbəyli
 165. Qeyri-adi ov. (1976) Rejissor: Əbdül Mahmudov
 166. Mezazoy əhvalatı. (1976) Rejissor: Rəşid Atamalıbəyov
 167. Tütək səsi. (1976) Rejissor: Rasim Ocaqov
 168. Ürək...ürək... (1976) Rejissor: Eldar Quliyev
 169. Vulkana doğru. (1976-1977) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 170. Ad günü. (1977) Rejissor: Rasim Ocaqov
 171. Arxadan vurulan zərbə. (1977) Rejissor: Arif Babayev
 172. Bədbəxtliyin astanasında. (1977) Rejissor: Rauf Nağıyev
 173. De ki, məni sevirsən! (1977) Rejissor: Maqsud İbrahimbəyov
 174. Qərib Cinlər diyarında. (1977) Rejissor: Əlisəttar Atakişiyev
 175. Sevinc buxtası. (1977) Rejissor: Eldar Quliyev
 176. Şir evdən getdi. (1977) Rejissor: Rasim İsmayılov
 177. Üzü küləyə. (1977) Rejissor: Əbdül Mahmudov
 178. Arvadım mənim, uşaqlarım mənim. (1978, kinoalmanax) 1. Toy - Rejissor: Nicat Fezullayev; 2. Bağçada rahat yer – Rejissor: Cəmil Fərəcov; 3. Arvadım mənim, uşaqlarım mənim – Rejissor: Ziyafət Abbasov
 179. Bayquş gələndə. (1978) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 180. Bir ailəlik bağ evi. (1978) Rejissor: Yuli Qusman
 181. Dantenin yubleyi. (1978) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 182. Evin kişisi. (1978) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 183. Qaynana. (1978) Rejissor: Hüseyn Seyidzadə
 184. Od içində. (1978) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 185. Babək. (1979) Rejissor: Eldar Quliyev
 186. Bir az da bahar bayramı. (1979) Rejissor: Nazim Abbasov
 187. Bizi bağışlayın. (1979) Rejissor: Arif Babayev
 188. Diplom işi. (1979) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 189. Dvorjakın melodiyası. (1979) Rejissor: Nazim Abbasov
 190. İstintaq. (1979) Rejissor: Rasim Ocaqov
 191. Qəribə adam. (1979) Rejissor: Əjdər İbrahimov
 192. Mən mahnı bəstələyirəm. (1979) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 193. Pərilərə inanmayın. (1979) Rejissor: Yuri Varnovski
 194. Yarımçıq qalmış mahnı. (1979) Rejissor: Maqsud İbrahimbəyov
 195. Anın quruluşu. (1980) Rejissor: Rasim İsmayılov
 196. Anlamaq istəyirəm. Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 197. Gözlə məni. (1980) Rejissor: Kamil Rüstəmbəyov
 198. Qızıl uçurum. (1980) Rejissor: Fikrət Əliyev
 199. Onun bəlalı sevgisi. (1980) Rejossor: Ziyafət Abbasov
 200. Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən. (1980) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 201. Vah!.. (1980) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 202. Yol əhvalatı. (1980) Rejissor: Teymur Bəkirzadə
 203. Babamızın babasının babası. (1981) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 204. Bağlı qapı. (1981) Rejissor: Rasim Ocaqov
 205. Birisigün gecəyarısı. (1981) Rejissor: Arif Babayev
 206. Əlavə iz. (1981) Rejissor: Nicat Bəkirzadə
 207. Qorxma mən səninləyəm. (1981) Rejissor: Yuli Qusman
 208. Nəğməkar torpaq. (1981) Rejissor: Ruslan Şahmalıyev
 209. Üzeyir ömrü. (1981) Rejissor: Anar
 210. Belə lazımdır. (1982) Rejissor: Vaqif Mustafayev
 211. Əzablı yollar. (1982) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 212. Gümüşü furqon. (1982) Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 213. İşgüzar səfər. (1982) Rejissor: Rasim İsmayılov
 214. Qaladan tapılmış mücrü. (1982) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 215. Qocalar, qocalar... (1982) Rejissor: Elxan Qasımov, Yefim Abramov
 216. Marş. (1982) Rejissor: Cəmil Quliyev
 217. Nizami. (1982) Rejissor: Eldar Quliyev
 218. Polad Bülbüloğlunun mahnıları. (1982) Rejissor: Tofiq Mirzəyev
 219. Yeddi gözəl. (1982) Rejissor: Feliks Slidovker
 220. Gəmi saatının sirri. (1983) Rejissor: Rüfət Şabanov
 221. Asif, Vasif, Ağasif. (1983) Rejissor: Rasim İsmayılov
 222. İlıq dənizində buz parçası. (1983) Rejissor: Yuli Qusman
 223. Balıq günü. (1983) Rejissor: Cəmil Quliyev
 224. Evlənmək istəyirəm. (1983) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 225. Musiqi müəllimi. (1983) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 226. Ötən ilin son gecəsi. (1983) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 227. Park. (1983) Rejissor: Rasim Ocaqov
 228. Yeni evlənənlər. (1983) Rejissor: Nicat Feyzullayev
 229. Avqust gələndə. (1984) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 230. Gümüşgöl əfsanəsi. (1984) Rejissor: Eldar Quliyev
 231. Köhnə bərə. (1984) Rejissor: Elxan Qasımov
 232. Musiqili xaş. (1984) Rejissor: Vaqif Mustafayev
 233. Qara gölün cəngavərləri. (1984) Rejissor: Ənvər Əbluc
 234. Qoca palıdın nağılı. (1984) Rejissor: Fikrət Əliyev, Hüseyn Mehdiyev
 235. Tənha narın nağılı. (1984) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 236. Atları yəhərləyin. (Qaçaq Nəbi, Qanlı zəmi) (1985) Rejissor: Əbdül Mahmudov, Həsən Turabov
 237. Bağ mövsümü. (1985) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 238. Bayramda yağış. (1985) Rejissor: Cəmil Quliyev
 239. Bəyin oğurlanması. (1985) Rejissor: Ceyhun Mirzəyev, Vaqif Mustafayev
 240. Cin mikrorayonda. (1985) Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 241. Sizi dünyalar qədər sevirdim. (1985) Rejissor: Rasim İsmayılov
 242. Aşkarsızlıq şəraitində. (1986) Rejissor: Fərhad Yusifov
 243. Bircəciyim. (1986) Rejissor: Ənvər Əbluc
 244. Burulğan. (1986) Rejissor: Eldar Quliyev
 245. Xüsusi vəziyyət. (1986) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 246. İşarəni dənizdən gözləyin. (1986) Rejissor: Ceyhun Mirzəyev
 247. Qəm pəncərəsi. (1986) Rejissor: Anar
 248. On yeddi yaşlı oğlan. (1986) Rejissor: Rüfət Şabanov
 249. Şəhərli biçinçilər. (1986) Rejissor: Əbdül Mahmudov, Hüseyn Mehdiyev
 250. Afroditanın qolları. (1987) Rejissor: Davud İmanov
 251. Araqarışdıran. (1987) Rejissor: Yefim Abramov
 252. İmtahan. (1987) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 253. Kişi sözü. (1987) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 254. Kölgədə 40 dərəcə isti. (1987) Rejissor: Leyla Səfərova
 255. Özgə ömür. (1987) Rejissor: Rasim Ocaqov
 256. Pirverdinin xoruzu. (1987) Rejissor: Ramiz Əzizbəyli
 257. Süd dişinin ağrısı. (1987) Rejissor: Hüseyn Mehdiyev
 258. Sürəyya. (1987) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 259. Şeytan göz qabağında. (1987) Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 260. Yay günü, xəzan yarpaqları. (1987) Rejissor: Tofiq İsmayılov
 261. Cansıxıcı əhvalat. (1988) Rejissor: Cəmil Quliyev
 262. Fatimə. (1988) Rejissor: Dedo Matekoso
 263. Gənc qadının kişisi. (1988) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 264. Meyl. (1988) Rejissor: Samir Xabşi
 265. Murad-Sad. (Мурад-Сад) (1988) Rejissor: Oleq Səfərəliyev
 266. Yaramaz. (1988) Rejissor: Vaqif Mustafayev
 267. Yaşa, qızıl balıq. (1988) Rejissor: Nicat Feyzullayev
 268. Alman klinikasına şəxsi səfər. (1988) Rejissor: Rasim İsmayılov
 269. Bir nəfər hamıya görə. (1989) Rejissor: Murad İbrahimbəyov
 270. Boş yer. (1989) Rejissor: Cahangir Şahmuradov
 271. Dairə. (1989) Rejissor: Ziya Şıxlınski
 272. Dəvətnamə. (1989) Rejissor: Aydın Dadaşov
 273. Doğma sahillər. (1989) Rejissor: Əbdül Mahmudov
 274. Əlaqə. (1989) Rejissor: Cahangir Zeynallı
 275. Həmyerli. (1989) Rejissor: Valeri Kərimov
 276. Hücum. (1989) Rejissor: Rövşən Almuradlı
 277. Lətifə. (1989) Rejissor: Nizami Musayev, Yefim Abramov
 278. Ölsəm... bağışla. (1989) Rejissor: Rasim Ocaqov
 279. Sahilsiz gecə. (1989) Rejissor: Şahmar Ələkbərov
 280. Şerəli və Aybərçin. (1989) Rejissor: Hacımurad İbrahimov
 281. Təxribat. (1989) Rejissor: Eldar Quliyev
 282. Bəxtəvər. (1990) Rejissor: Ömür Nağıyev
 283. Gecə qatarında qətl. (1990) Rejissor: Əbdül Mahmudov
 284. Girişmə, öldürər. (1990) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 285. Güzgü. (1990) Rejissor: Mehriban Ələkbərzadə
 286. Qətl günü. (1990) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 287. Şahid qız. (1990) Rejissor: Hüseyn Mehdiyev
 288. Yapon və yaponiyalı. (1990) Rejissor: Sergey Ratnikov
 289. Zirzəmi. (1990) Rejissor: Davud İmanov
 290. Tələ. (1990) Rejissor: Rasim İsmayılov
 291. Divar. (1991) Rejissor: Ramiz Məlikov
 292. Qətldən yeddi gün sonra. (1991) Rejissor: Rasim Ocaqov
 293. Qəzəlxan. (1991) Rejissor: Şahmar Ələkbərov
 294. Qisas. (1991) Rejissor: Yusif Əlizadə
 295. Müqəddəs oda yanaram. (1991) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 296. Nakəs. (1991) Rejissor: Vaqif Mustafayev
 297. Pəncərə. (1991) Rejissor: Ənvər Əbluc
 298. Sonuncu məhəbbət. (1991) Rejissor: Cəmil Quliyev
 299. Bəxt üzüyü. (1991) Rejissor: Ramiz Əzizbəyli
 300. Etiraf. (1992) Rejissor: Şamil Əliyev
 301. Kənar adamlar. (1992) Rejissor: Fərid Hümbətov
 302. Lal. (1992) Rejissor: Bəhram Osmanov
 303. Müqəddəs torpaq. (1992) Rejissor: Şahin Sina
 304. O dünyadan salam. (1992) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 305. Təbəssüm. (1992) Rejissor: Şahirə Kərimova
 306. 777 №-li iş. (1992) Rejissor: Ceyhun Mirzəyev
 307. Adəmin yaranması. (1993) Rejissor: Yuri Pavlov
 308. Fəryad. (1993) Rejissor: Ceyhun Mirzəyev
 309. Haray. (1993) Rejissor: Oruc Qurbanov
 310. Qırmızı qatar. (1993) Rejissor: Hafiz Fətullayev
 311. Mənim Ağ şəhərim. (1993) Rejissor: Mərahim Fərzəlibəyov.
 312. Təhminə. (1993) Rejissor: Rasim Ocaqov
 313. Hökm. (1994) Rejissor: Xəyyam Aslan, Nadir Muqbilov
 314. Köpək. (1994) Rejissor: Tofiq Tağızadə
 315. Qara Volqa. (1994) Rejissor: Elşən Məmmədov
 316. Həm ziyarət, həm ticarət. (1995) Rejissor: Rasim Ocaqov
 317. Ağ atlı oğlan. (1995) Rejissor: Ənvər Əbluc
 318. Ümid. (1995) Rejissor: Gülbəniz Əzimzadə
 319. Yarasa. (1995) Rejissor: Ayaz Salayev
 320. Yük. (1995) Rejissor: Rövşən Almuradlı
 321. Dağıdılmış körpü. (1996) Rejissor: Rafiq Puyya
 322. Özgə vaxt. (1996) Rejissor: Hüseyn Mehdiyev
 323. Son döyüş. (1996) Rejissor: Xəyyam Aslan
 324. Hər şey yaxşılığa doğru. (1997) Rejissor: Vaqif Mustafayev
 325. Ləqəbi İKA. (1997) Rejissor: Teymur Bəkirzadə
 326. Ailə. (1998) Rejissor: Rüstəm İbrahimbəyov, Ramiz Həsənoğlu
 327. Otel otağı. (1998) Rejissor: Rasim Ocaqov
 328. Sarı gəlin. (1998) Rejissor: Yavər Rzayev
 329. Vahimə. (1998) Rejissor: Rüfət Əsədov
 330. Nə gözəldir bu dünya. (1999) Rejissor: Eldar Quliyev
 331. Təsadüfi görüş. (1999) Rejissor: Şamil Əliyev
 332. Adi əhvalatlar (2000) Rejissor: Murad İbrahimbəyov
 333. Sifarişçi. (2000) Rejissor: Elnur Mehdiyev
 334. Yuxu. (2001) Rejissor: Fikrət Əliyev
 335. Güllələnmə təxirə salınır... (2002) Rejissor: Ələkbər Muradov
 336. Hacı Qara. (2002) Rejissor: Cahangir Mehdiyev
 337. Odla qol-boyun. (2002) Rejissor: Mirbala Səlimov
 338. Ovsunçu. (2002) Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 339. Məkanın melodiyası. (2004) Rejissor: Hüseyn Mehdiyev
 340. Küçələrə su səpmişəm. (2004) Rejissor: Nicat Feyzullayev
 341. Arxada qalmış gələcək. (2004) Rejissor: Rüfət Əsədov
 342. Girov. (2005) Rejissor: Eldar Quliyev
 343. Lal çinar. (2005) Rejissor: Vasif Məmmədzadə
 344. Yalan. (2005) Rejissor: Ramiz Əzizbəyli
 345. Məhkumlar. (2006) Rejissor: Mehriban Ələkbərzadə
 346. Biz qayıdacağıq.  (2007) Rejissor: Elxan Qasımov
 347. 40-cı qapı.  (2008) Rejissor: Elçin Musaoğlu
 348. Anlama.  (2008) Rejissor: Murad Muradov
 349. Qala.  (2008) Rejissor: Şamil Nəcəfzadə
 350. 2.  (2009) Rejissor: Hacı Həsənov
 351. Arxası qibləyə.  (2009) Rejissor: Asif Rüstəmov
 352. Bir addım.  (2009) Rejissor: Fariz Əhmədov, Nərgiz Bağırzadə
 353. Cavad xan.  (2009) Rejissor: Rövşən Almuradlı
 354. 220 №-li otaq​.  (2010) Rejissor: Ruslan Hüseyni
 355. Adam​.  (2010) Rejissor: Şamil Mahmudbəyov
 356. Kuklalar.  (2010) Rejissor: Çingiz Rəsulzadə
 357. Sahə​.  (2010) Rejissor: İlqar Safat
 358. Aktrisa.  (2011) Rejissor: Rövşən İsax
 359. Baharın sorağında​.  (2011) Rejissor: Musa Eyyubov
 360. Buta​.  (2011) Rejissor: İlqar Nəcəf
 361. İlahi məxluq​.  (2011) Rejissor: Yavər Rzayev
 362. Tərsinə çevrilən dünya.  (2011) Rejissor: Ənvər Əbluc
 363. Vəkil hanı?  (2011) Rejissor: Ülviyyə Könül
 364. Ağ qan.  (2012) Rejissor: Xəyyam Abdullayev, Elməddin Əliyev
 365. Çölçü.  (2012) Rejissor: Şamil Əliyev
 366. Dolu.  (2012) Rejissor: Elxan Cəfərov
 367. Mayak.  (2012) Rejissor: Fariz Əhmədov
 368. Sübhün səfiri.  (2012) Rejissor: Ramiz Həsənoğlu
 369. 9x9.  (2013) Rejissor: Radmila Gordic
 370. Ağ-qara gecələr.  (2013) Rejissor: Ayaz Salayev
 371. Almanax.  (2013) Rejissor: Eltun Baxışzadə
 372. Ana üçün ağla.  (2013) Rejissor: Emil Quliyev
 373. Dərvişin qeydləri.  (2013) Rejissor: Eldar Quliyev
 374. Qorxma, mən səninləyəm!1919  (2013) Rejissor: Yuli Qusman
 375. Mahmud və Məryəm.  (2013) Rejissor: Mehmet Ada Öztekin
 376. 72. (2014) Rejissor: Səmimi Fərhad
 377. Axınla aşağı. (2014) Rejissor: Asif Rüstəmov
 378. Axırıncı dayanacaq. (2014) Rejissor: Fikrət Əliyev
 379. Qisas almadan ölmə. Keçmişdən məktublar. (2014) Rejissor: Oqtay Mirqasımov
 380. Mən evə qayıdıram. (2014) Rejissor: Samir Kərimoğlu
 381. Nabat. (2014) Rejissor: Elçin Musaoğlu
 382. Bakı, mən səni sevirəm.  (2015, kinoalmanax) "Aziya" - Yavər Rzayev, "Görüş" - Nərgiz Bağırzadə, "Rəssam" - Samir Kərimoğlu, "Həyət" - Nadir Maçanov, "Bəhram Gur" - Andrey Razenkov, "Lotereya bileti" - Aleksander Fodor, "Xəzər Atlantidası" - İlqar Safat, "Sevgi haqqında" - Andre Badalo, "Aysel" - Aleksey Qolubev və "Təsadüf"Yeqor Mixalkov-Konçalovski
 383. Bakı gecələri.  (2015, kinoalmanax) “Yeraltı keçid” - Xədicə Qarayeva, “Buludlar” - Kəmalə Zəki, “İşıq yolu” - Cabir Əlioğlu, “Beş dəqiqə” Rövşən Ağayev, “Skripkaçı” - Gündüz Yaşar
 384. Əli və Nino. (2015) Rejissor: Asif Kapadia
 385. 4.1 Şəhər motivləri. (2015, kinoalmanax) “Qonşu qadın” - Anar Abbasov“Kədərim” - Rüfət Həsənov, “Yuxarıda və aşağıda” - Teymur İsmayılov, “Dmitrov küçəsi 86” Cəfər Axundzadə, “Zabit şərəfi” - Vüqar İslamzadə
 386. Qatil. (2015) Rejissor: Çingiz Həsənov
 387. Yarımçıq xatirələr. (2015) Rejissor: Elxan Cəfərov
 388. 40-cı paraleldə. (2016, kinoalmanax) “Postskriptum” - Emin Mirabdullayev, “Onun atası” - Zamin Məmmədov, “Hədiyyə” - Emin Əfəndiyev və “Qara bağ” - Amil Məmiyev.
 389. Xeyirlə Şərin rəqsi. (2016) Rejissor: Yavər Rzayev
 390. Xüsusi təyinatlı İbad. (2016) Rejissor: Natiq Novruzov