FƏXRİ XİYABANDA DƏFN EDİLƏNLƏR

 

Soyadı, adı, atasının adı

Tarixlər

Əliyev Heydər Əlirza oğlu

1923-2003

Abbasəliyev Sabit Qasım oğlu

1932-1982

Abbasov Akim Əli oğlu

1911-1992

Abbasov Qurban Abbasqulu oğlu

1926-1994

Abdulla Şaiq (Talıbzadə Abdulla Mustafa oğlu)

1881-1959

Abdullayev Həsən Məmmədbağır oğlu

1918-1993

Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu

1921-2002

Abramoviç Mixail Vladimiroviç

1884-1965

Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu

1935-2006

Ağa Nemətulla

1896-1958

Ağamalıoğlu Səməd ağa Həsən oğlu

1867-1930

Ağayev Bəhram Cəfər oğlu

1884-1956

Ağayev Böyük Məmməd oğlu

1907-1965

Ağayev Musa İsgəndər oğlu

1914-1965

Aleksandrov İosif Aleksandroviç

1893-1968

Almaszadə Qəmər Hacağa qızı

1915-2006

Aydınbəyov Salam Müqtədir oğlu

1912-1967

Babazadə Baba Qurbanqulu oğlu

1911-1962

Bağırova Bəsti Məsim qızı

1905-1962

Bayramov Əli Bayram oğlu

1889-1920

Bayramova Ceyran Şirin qızı

1896-1987

Bayramzadə Əlirza Baxşəli oğlu

1911-1963

Behbudov Rəşid Məcid oğlu

1915-1989

Belov Sergey Andreyeviç

1911-1967

Bədirbəyli Leyla Ağalar qızı

1920-1999

Bəşir Səfəroğlu

1925-1969

Bokov İvan Vasilyeviç

1879-1952

Bülbül (Məmmədov Murtuza Məşədi Rza oğlu)

1897-1961

Bünyadov Bəşir Nurəli oğlu

1895-1967

Bünyadov Ziya Musa oğlu

1923-1997

Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu

1899-1934

Cabir Novruz (Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu)

1933-2002

Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu

1921-1991

Cəfərov Cəfər Haşım oğlu

1914-1973

Cəfərov Cəfər Hüseynqulu oğlu

1915-1957

Cəfərov Səftər Məmməd oğlu

1900-1961

Cəfərov Vaqif Cəfər oğlu

1949-1991

Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlu

1946-1994

Çikaryov İvan Nikiforoviç

1881-1928

Dadaşov Müseyib Mirzə oğlu

1896-1981

Dadaşov Sadıq Ələkbər oğlu

1905-1946

Daşkov Aleksey Semyonoviç

1915-1965

Davudova Mərziyə Yusif qızı

1901-1962

Əbdürrəhmanov Fuad Həsən oğlu

1915-1971

Əbilov İbrahim Məhərrəm oğlu

1881-1923

Əbilov Mahmud Əbdülrza oğlu

1898-1972

Əbülfəz Elçibəy (Əliyev Əbülfəz Qədirqulu oğlu)

1938-2000

Əfəndiyev Fuad Ələddin oğlu

1909-1963

Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu

1907-1967

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu

1914-1996

Əhmədov Ağamirzə Mirzəli oğlu

1905-1964

Ələkbərov Ələsgər Hacağa oğlu

1910-1963

Ələkbərova Şövkət Feyzulla qızı

1922-1993

Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu

1924-2000

Ələsgərova  Şamama Məmmədkərim qızı

1904-1977

Əli Nəzmi (Əli Məmmədzadə)

1878-1946

Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlu

1916-1968

Əliyev Aqil Əlirza oğlu

1926-2006

Əliyev Əziz Məmmədkərim oğlu

1897-1962

Əliyev Firudin Əli oğlu

1936-1983

Əliyev Gülbala Ağabala oğlu

1879-1971

Əliyev Haşım Bədəl oğlu

1892-1919

Əliyev Həsən Əlirza oğlu

1907-1993

Əliyev Kamil Müseyib oğlu

1921-2005

Əliyev Mahmud İsmayıl oğlu

1908-1958

Əliyev Məmmədəli Dostəli oğlu

1912-1965

Əliyev Mirzağa Əli oğlu

1883-1954

Əliyev Tamerlan Əziz oğlu

1921-1997

Əliyev Tofiq Məmməd oğlu

1928-1993

Əliyeva Zərifə Əziz qızı

1923-1985

Əlizadə Məsud Ağamehdi oğlu

1932-1968

Əminbəyli Əmin Hidayət oğlu

1909-1949

Əmirov Əli Cabbar oğlu

1915-1979

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu

1922-1984

Ərəblinski Hüseyn (Xələfov Hüseynbala Məmməd oğlu)

1881-1919

Əsədov Məhəmməd Nəbi oğlu

1941-1991

Əvəz Sadıq (Sadıqov Əbülfəz Əli oğlu)

1898-1956

Əzimzadə Əzim Aslan oğlu

1880-1943

Əzizbəyov Əzizağa Məşədi oğlu

1903-1966

Əzizbəyov Şamil Əbdürrəhim oğlu

1906-1976

Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı

1929-1998

Əzizov Tofiq Müseyib oğlu

1932-1998

Fedorenko Stepan Alekseyeviç

1908-1972

Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu

1919-1974

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu

1885-1948

Hacıbəyov Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu

1884-1950

Hacıbəyova Məleykə Həsən qızı

1893-1966

Hacıyev Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu

1917-2002

Hacıyev Hüsü Hüseynəli oğlu

1897-1931

Hacıyev Nazim Məmmədiyyə oğlu

1924-1962

Hacıyev Rauf Soltan oğlu

1922-1995

Hacıyev Zülfü Saleh oğlu

1935-1991

Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu

1870-1933

Heydərov Arif Nəzər oğlu

1926-1978

Heydərov Nəzər Heydər oğlu

1896-1968

Həmidov Məmmədşərif Həbibulla oğlu

1917-1969

Hüseynov Ələsgər Nurəli oğlu

1928-1976

Hüseynov Hacıbaba Hüseynəli oğlu

1919-1993

Hüseynov Heydər Nəcəf oğlu

1908-1950

Hüseynov İsmayıl Abbas oğlu

1910-1969

Hüseynov Kamran Əsəd oğlu

1913-2006

Hüseynov Mikayıl Ələsgər oğlu

1905-1992

Hüseynzadə Arif İsmayıl oğlu

1970-1991

Xələfov Rafiq Rəsul oğlu

1939-1998

Xəlil Rza Ulutürk (Xəlilov Xəlil Rza oğlu)

1932-1994

Xəlilov Qurban Əli oğlu

1906-2000

Xəlilov Məmməd Rza oğlu

1917-1976

Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu

1911-1974

İbrahimov Əjdər Mütəllim oğlu

1919-1993

İbrahimov Əli İsmayıl oğlu

1913-1990

İbrahimov Hacağa Xəlil oğlu

1923-1992

İbrahimov İbrahim İbiş oğlu

1912-1994

İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu

1911-1993

İbrahimov Zülfəli İmaməli oğlu

1910-1972

İsgəndərov Məmməd Salman oğlu

1909-1965

İsmayılov (Sultanov) Qasım İsmayıl oğlu

1885-1922

İsmayılov Rüstəm Hacı Əli oğlu

1909-1972

İsmayılov Tofiq Kazım oğlu

1933-1991

Kazım Ziya (Kazımzadə Kazım Cəfər oğlu)

1896-1956

Kazımov Səlahəddin İsa oğlu

1920-1978

Kərimov Lətif Hüseyn oğlu

1906-1991

Kiselyev Aleksandr Arsenyeviç

1907-1956

Kuleşov İvan Zaxaroviç

1922-1964

Qafarova Elmira Mikayıl qızı

1934-1993

Qandyurin İvan Yeqoroviç

1885-1982

Qarayev Abdulla İsmayıl oğlu

1910-1968

Qarayev Qara Əbülfəz oğlu

1918-1982

Qaryağdı Cəlal Məhərrəm oğlu

1914-2001

Qasımov İmran Haşım oğlu

1918-1981

Qasımov Mirbəşir Fəttah oğlu

1879-1949

Qasımov Səlim Qasım oğlu

1907-1957

Qasımov Yusif İbad oğlu

1896-1957

Qasımova Emilya Kondraytevna

-1949

Qasımzadə Ənvər Əli oğlu

1912-1969

Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlu

1907-1977

Qayıbov İsmət İsmayıl oğlu

1942-1991

Qədimova Sara Bəbiş qızı

1922-2005

Qədirov Abdulla Murad oğlu

1916-1979

Qədri Fatma Qədir qızı

1906-1968

Qulam Yəhya

1906-1986

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu

1922-1969

Quliyev Piri Dostməmməd oğlu (Usta Piri)

1869-1951

Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu

1917-2000

Quluzadə Məmmədpaşa Piri oğlu

1914-1994

Qurbanov Ağadadaş Gülməmməd oğlu

1911-1965

Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu

1925-1967

Qurbanova Hökümə Abbasəli qızı

1913-1988

Levin Semyon Samuiloviç

1904-1972

Ləmbəranski Əliş Cəmil oğlu

1914-1999

Makovelski Aleksandr Osipoviç

1884-1969

Maqomayev Cəmaləddin Müslüm

1910-1977

Maqomayev Müslüm (Əbdülmüslüm) Məhəmməd oğlu

1885-1937

Maqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlu

1930-2000

Mehdi Hüseyn (Hüseynov Mehdi Əli oğlu)

1909-1965

Mehdiyev Şəfayət Fərhad oğlu

1910-1993

Melnikov Mixail Pimenoviç

1871-1924

Məcidov Rəşid Əsəd oğlu

1908-1970

Məhərrəmov Məlik Məlik oğlu

1920-2004

Məlikov Firuz Əli oğlu

1902-1965

Məmməd Araz (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu)

1933-2004

Məmməd Arif (Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu)

1904-1975

Məmməd Cəfər (Cəfərov Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu)

1909-1992

Məmməd Rahim (Hüseynov Məmməd Rahim Abbas oğlu)

1907-1977

Məmmədəliyev Yusif Heydər oğlu

1905-1961

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu

1866-1932

Məmmədquluzadə – Cavanşir Həmidə xanım Əhməd bəy qızı

1873-1955

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu

1897-1994

Məmmədov Cəlil Fərzəli oğlu

1910-1953

Məmmədov Əbülfət Heydər oğlu

1898-1957

Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu

1918-1985

Məmmədov Məmməd Hüseyn oğlu

1939-

Məmmədov Məmmədağa Əhməd oğlu

1926-1971

Məmmədov Rafiq Məmməd oğlu

1933-1991

Məmmədov Vəli Hüseyn oğlu

1931-1991

Məmmədova Şövkət Həsən qızı

1897-1981

Məmmədyarov Məmməd Məmmədqulu oğlu

1875-1933

Mərdanov Mustafa Haşım oğlu

1894-1968

Mirqasımov Mirəsədulla Mirələsgər oğlu

1883-1958

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu

1928-2006

Mirzəyev Osman Mirzə Hüseyn oğlu

1937-1991

Musayev Səfiyar Bəylər oğlu

1935-1999

Musəvi Mirfəttah Əli oğlu

1891-1919

Mustafayev Xıdır Həsən oğlu

1905-1975

Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu

1910-1997

Mustafayev Rüstəm Mamməd oğlu

1910-1940

Nağıyev Murtuza Fətulla oğlu

1908-1975

Namazəliyev Qurban Hüseyn oğlu

1947-1991

Neqreyev Vsevolod Fyodoroviç

1900-1967

Nəbi Xəzri (Babayev Nəbi Ələkbər oğlu)

1924-2007

Nəcəfov Hüseyn Hümmət oğlu

1907-1967

Nəcəfov Niyazi Nəcəfqulu oğlu

1922-1991

Nəsrullayev Nəsrulla Hidayət oğlu

1920-1978

Nikolski Vasili Alekseyeviç

1882-1967

Niyazi (Tağızadə-Hacıbəyov Niyazi Zülfüqar oğlu)

1912-1984

Ordubadi Məmməd Səid (Ordubadi Məmməd Səid Hacağa oğlu)

1872-1950

Pirimov Qurban Baxşəli oğlu

1880-1965

Pişəvəri Seyidcəfər Seyidcavad oğlu Cavadzadə (Xalxali)

1892-1947

Plavski İqor Aleksandroviç

1939-1991

Poladov Möhsün Musa oğlu

1905-1966

Protokovets Yevgeni Georgiyeviç

1931-1989

Rasskazov Vladimir Qriqoryeviç

1927-1969

Rəfiyev Nəcəfqulu Rəcəbəli oğlu

1912-1970

Rəhimov Sadıq Hacı Yarəli oğlu

1914-1975

Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu

1900-1983

Rəhimov Şəmsi Nuru oğlu

1924-1994

Rəsul Rza (Rzayev Rəsul İbrahim oğlu)

1910-1981

Rəsulbəyov Hüseyn Cümşüd oğlu

1917-1984

Rəsulov Məcid Lətif oğlu

1916-1993

Rüstəmov Nəbi Rüstəm oğlu

1911-1964

Rüstəmov Səid Əli oğlu

1907-1983

Rzayeva Həqiqət Əli qızı

1907-1969

Sabit Rəhman (Mahmudov Sabit Kərim oğlu)

1910-1970

Sabsay Pinxos (Pyotr) Vladimiroviç

1893-1980

Sadıqzadə Natiq Sahib oğlu

1942-1988

Safonov İlya Moiseyeviç

1909-1967

Sarabski (Rzayev) Hüseynqulu Məlik oğlu

1879-1945

Seyidzadə Bağır Qasım oğlu

1912-1968

Səfərov Fariz Məcid oğlu

1920-1964

Səməd Vurğun (Vəkilov Səməd Yusif oğlu)

1906-1956

Sərdarova Ruba Salman qızı

1897-1965

Sidqi Ruhulla (Axundov Ruhulla Fətulla oğlu)

1886-1959

Sultanov Şəmsəddin Qurban oğlu

1917-1976

Süleyman Nuri

1895-1966

Süleyman Rüstəm (Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlu)

1906-1989

Süleyman Sani Axundov (Axundov Süleyman Rzaqulu bəy oğlu)

1875-1939

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu

1919-1995

Şuşinski  Seyid Mir Möhsün Ağa Seyid İbrahim oğlu

1889-1965

Tağızadə Əli

1883-1966

Tkaçenko Konstantin Vladimiroviç

1906-1969

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu

1895-1981

Vahid (İsgəndərov Əlağa Məmmədqulu oğlu)

1894-1965

Veysov Məmməd Kərim oğlu

1900-1974

Vəkilova Leyla Məhəd qızı

1927-1999

Vəliyev Əli Qara oğlu

1901-1983

Vəzirov Süleyman Azad oğlu

1910-1973

Yaqubov Əhəd Ələkbər oğlu

1908-1979

Yusif Səmədoğlu (Vəkilov Yusif Səməd oğlu)

1935-1998

Zaytsev Qriqori Alekseyeviç

1915-1966

Zeynalov Hacıbaba Məmməd oğlu

1909-1969

Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı

1916-2004

Zərdabi (Məlikov) Həsən bəy Səlim bəy oğlu

1837-1907

Züvanov Vladimir Pavloviç (Heybətov Heybət Heybət oğlu)

1898-1959