AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLİKLƏRİ

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən onun icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə yaradılan, öz fəaliyyətində birbaşa Prezidentə tabe və onun qarşısında cavabdeh olan, iş qaydası Prezident tərəfindən müəyyənləşən yuxarı icra orqanıdır.

Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, onun müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri daxildir.

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında 17 nazirlik fəaliyyət göstərir.

 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasını digər dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərdə təmsil edən, ölkənin diplomatik xidmət orqanlarının vahid sisteminə rəhbərlik edən, xarici və daxili siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında informasiyanın Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri vasitəsilə xaricdə yayılmasını təmin edən icraedici orqandır. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə mənsub olan hüquq-mühafizə orqanıdır. Azərbaycan Respublikasında polisin təyinatı insanların həyatını, sağlamlığını, hüquq və azadlıqlarını, dövlətin, fiziki və hüquqi şəxslərin qanuni mənafelərini və mülkiyyətini hüquqa zidd əməllərdən qorumaqdan ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının hərbi müdafiəsini və fəaliyyətini həyata keçirən rəsmi dövlət orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

Hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının qurumudur.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Müdafiə, radioelektronika, cihazqayırma sənayeləri sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasında maliyyə siyasətini həyata keçirən və dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını təşkil edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin, o cümlədən sənayenin inkişafı, ölkə iqtisadiyyatında struktur və innovasiya, investisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, rəqabətin qorunması, inkişafı və təşviqi, haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, daxili ticarət, xarici iqtisadi və ticarət əlaqələri, regionların sosial-iqtisadi inkişafı və mənzil-kommunal təsərrüfatı sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Fövqəladə hallar sahəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının qurumudur. 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan

Əmək, sosial müdafiə, pensiya təminatı, demoqrafiya və miqrasiya sahəsində dövlət siyasətini hazırlayan və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır. Nazirliyə hazırda İnam Kərimov rəhbərlik edir.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Mədəniyyət, incəsənət, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, nəşriyyat və kinematoqrafiya sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumudur. 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası ərazisində əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən əsas icra orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

Rabitə (telekommunikasiya və poçt) və yüksək texnologiyalar (informasiya texnologiyaları, mikroelektronika, kosmik, nano, bio və digər innovativ elmtutumlu texnologiyalar) sahələrində dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Nazirliyə hazırda Ramin Quluzadə rəhbərlik edir.

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi

Yanacaq-energetika kompleksində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 

Ölkədə mövcud olan idman növlərinin reyestrini hazırlayıb təsdiq edən, gənclərin narkomaniya, cinayətkarlıq və digər zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdıraraq sağlam həyat tərzinə uyğun yetişdirmək üçün öz səlahiyyətləri daxilində profilaktik tədbirlər görmək, bu məqsədlə aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak edən icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi saytı

 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində ətraf mühitin qorunması, təbiətdən istifadənin təşkili, yeraltı sulardan, mineral xammal ehtiyatlarından və yerüstü təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi, onların bərpası, hidrometeoroloji proseslərin müşahidəsi və proqnozlaşdırılması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytı