İqlim xəritəsi

Şərti işarələr :
HAVANIN TEMPERATURU (Co ilə) HAKİM KÜLƏKLƏRİN İSTİQAMƏTLƏRİ
   orta illik izotermlər    iyulda
   mütləq maksimum    yanvarda
   mütləq minimum
YAĞINTILARIN ORTA İLLİK MİQDARI (mm-lə)
  
HAVA TEMPERATURUNUN VƏ YAĞINTILARIN İLLİK GEDİŞİ (aylar üzrə)