Torpaq xəritəsi

Şərti işarələr :
 Torflu dağ-çəmən  Çimli dağ-çəmən  Dağ-çəmən bozqır  Qonur dağ-meşə
 Qəhvəyi dağ  Qəhvəyi çəmən  Sarı dağ  Qara dağ
 Tünd və adı boz-qəhvəyi  Açıq boz-qəhvəyi  Boz-qəhvəyi şorakətvari və şora  Boz şoran
 Açıq boz  Boz çəmən  Bataqlıq-çəmən və lili-bataqlıq  Şoranlıqlar
 Karbonatlı çaylaq-çəmən  Qumluqlar